VERSTREKKENDE POLITIEKE CONSEQUENTIES

De regering Bouterse verkeert al enkele jaren in ernstige financiële problemen. Gezien haar zeer beperkte eigen verdiencapaciteit en om aan haar maandelijkse betalingsverplichtingen te kunnen voldoen, is zij erop een bepaald moment noodgedwongen toe overgegaan, zowel lokaal als internationaal geld te lenen. Voor honderden miljoenen werd er geleend. Door deze leningen in het buitenland, hebben we momenteel een enorme schuldenlast opgelopen, die ook na het eventueel vertrek van de NDP-regering van Bouterse toch met rentetoeslag zal moeten worden afgelost. Deze regering is nu wel op het punt beland dat het lenen niet goed meer mogelijk is en dat ze daarom ook uit pure nood, het geld uit de samenleving moet zien te persen. Dat is ze dan ook hard van plan en heeft al meegedeeld, hoe ze dat denkt te kunnen realiseren. Alvast is ze al jaren bezig via de zogeheten government take alle bezitters van voertuigen, kaal te plukken. Via de invoerrechten en accijnzen heeft ze vanaf haar aantreden in 2010, verhoogde tarieven op bepaalde producten, waaronder diverse genotmiddelen, doorgevoerd. Zulks tot groot ongenoegen van de importeur die zijn omzet met zeker 60 procent op deze producten heeft zien dalen en met lede ogen moest toezien, hoe gesmokkelde waar zijn markt grotendeels en met gemak kon overnemen. Maar de inkomsten uit de indirecte belastingen zijn ruim onvoldoende gebleken mede door dalende importcijfers. En toch moet de overheid genoeg geld binnenkrijgen om haar kosten te dekken. Dat lukt maar gedeeltelijk, gezien de vele personen en instanties die al jaren wachten op hun geld na diensten te hebben bewezen en goederen aan de staat te hebben geleverd. Maar de situatie wordt steeds nijpender, vooral nu de overheid ambtenaren een salarisverhoging van maar liefst 25 procent heeft toegezegd. Waar dat geld vandaan zal komen, dat weet slechts de minister van Financiën. Maar er moet meer geld voor de overheid binnenkomen en die middelen moet het volk maar zien op te brengen. Alvast hebben we allen moordende bedragen aan rij- en voertuigenbelasting voorgeschoteld gekregen, die in januari van het komende jaar moeten worden voldaan, wil je gebruik van je voertuig blijven maken. Van deze extra inkomsten uit de rij- en voertuigenbelasting, zal maar tien procent worden aangewend voor het wegen- en bruggenonderhoud. Dus conclusie: de overige 90 procent verdwijnt in de staatskas en zal voor andere zaken die wereldvreemd zijn aan het onderhoud van de infrastructuur, worden besteed. En het volk heeft geen andere keus dan maar te betalen in zoverre het daartoe nog in staat is. En het volk had maar nauwelijks de zoveelste slechte tijding verwerkt, of de volgende mentale beproeving werd door Volksgezondheid voorgeschoteld. De premies voor de nationale basiszorgverzekering moeten op korte termijn fors de lucht in, anders kan een gezonde zorg in dit land niet langer worden gegarandeerd. Maar waar de regering nauwelijks of geen rekening mee houdt, is de financiële draagkracht van zovele Surinamers die afhankelijk zijn van deze nationale basiszorgverzekering. Velen kunnen de verhoging zeker niet meer betalen en zullen dan onverzekerd moeten voortgaan. Is dat de bedoeling van het zogeheten Sociaal Zekerheidsstelsel, dat met zoveel fanfare door Bouterse aan het volk was voorgeschoteld? Alvast mag aan de regering Bouterse worden meegedeeld, dat het doorvoeren van deze verhoogde premies, zware politieke consequenties tot gevolg zal hebben bij de verkiezingen van 2020. Mensen nog verder financieel uitknijpen, omdat je het land zelf financieel en economisch naar de bliksem hebt geholpen, is politieke zelfmoord. Dat men de belasting op de toegevoegde waarde, btw, niet heeft durven doorvoeren, is gewoon omdat men ook rekening hield met de politieke averechtse uitwerking, die zeker zou komen. Maar nu komen met andersoortige verhogende veelal fiscale maatregelen, zal een soortgelijk resultaat tot gevolg hebben voor deze regering die door arrogantie denkt uiteindelijk zonder kleerscheuren met alles weg te komen.