September 12, 2018


‘DC staat niet boven de wet’


September 12, 2018

“De districtscommissaris (dc) is het hoofd van de politie in zijn district, maar staat niet boven de wet.” Dit zegt de bestuurskundige August Boldewijn desgevraagd naar aanleiding van de kwestie waarin de dc van Saramacca, Lakshminarain Doebay, weigerde om na het overschrijden van de maximumsnelheid, het bevel van de politie op te volgen om aan de zijkant van de weg te gaan. In een lokaal dagblad gaf hij te kennen dat de politie een werkarm is van de dc en dat de dc altijd boven de politie staat. Volgens hem is het de politie die elk bevel van de dc moet opvolgen en niet omgekeerd.Boldewijn geeft aan dat als de zaak zo gesteld was in Suriname, het een complete chaos zou worden. Volgens hem is de dc weliswaar het hoofd van de politie, maar de politie is er om de orde te handhaven. “Een ieder die buiten de orde is, moet tot de orde worden geroepen.
De regels van de wet gelden voor iedereen, ongeacht wie je bent”, stelt Boldewijn.
Dat de politieman in kwestie de dc onbetamelijk heeft bejegend en dat de dc daardoor het bevel niet heeft opgevolgd, is volgens Boldewijn ondergeschikt aan de overtreding. Ook het feit dat de dc hulpofficier is van de politie, komt hierbij te vervallen.
“Het hoger belang ligt in het overtreden van de wet. De politie kan je niet laten gaan, omdat je de dc bent. De politieagent zou overigens ook fout zijn als hij de dc op basis van zijn functie zou laten gaan”, meent de bestuurskundige. Over de wijze waarop agenten burgers benaderen en aanspreken, zegt Boldewijn dat in het politiehandvest en het ordereglement, duidelijk is opgenomen dat agenten burgers als evenwaardig moeten accepteren.
Echter een onjuiste bejegening door de politie verschaft niet het recht de instructies van de politie niet op te volgen of zich te verzetten.
Dit kan volgens Boldewijn leiden tot handgemeen met alle gevolgen van dien. Volgens hem moeten burgers indien zij van mening zijn dat zij onjuist zijn behandeld door de politie, een klacht indienen bij de korpschef, die op zijn beurt de agent op het matje zal roepen.

 

door Priscilla Kia