WIENS TAAK IS HET?

Steeds meer dak- en thuislozen hangen rond in de straten van Paramaribo. Ze zijn van alle leeftijden, vaak alleen gekleed in een broek en veelal verslaafd. Haveloos geklede mannen en vrouwen terroriseren bezoekers aan de Waterkant of lopen langs de straten te bedelen en er komen er steeds meer bij. De zwervers lopen niet alleen te bedelen, maar vormen ook een gevaar in de binnenstad. Denk maar aan zwervers die agressief gedrag vertonen of almaar lopen te schelden. Er ligt overal troep, alsof de stad de middag tevoren niet zou zijn schoongemaakt. Zwervers halen op zoek naar eten afvaltonnen leeg en gooien de troep op straat. Ook doen zij hun behoefte op straat, wat vooral in de regentijd wanneer veel straten in de binnenstad onder water lopen, erg onhygiënisch is. Op weg naar hun bestemming, moeten mensen door het vieze water waden. Dat dit niet best is voor de volksgezondheid, staat buiten kijf. Het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG) is het nationale instituut dat zich richt op de preventieve gezondheidszorg en concentreert zich op de bevordering en bewaking van de algemene gezondheid van een ieder in Suriname. Maar wanneer het hiermee geconfronteerd wordt, geeft het BOG aan, dat dit niet onder hun gebied valt. Het is weliswaar niet de taak van het BOG om de zwervers van de straat te halen, maar het zou toch actie kunnen ondernemen om te voorkomen dat de bevolking ziek wordt. Het BOG kan deze kwestie aankaarten bij het ministerie van Volksgezondheid zodat er gezamenlijk wat aan gedaan kan worden. Ons bekruipt het gevoel alsof de overheid wegrent voor haar verantwoordelijkheden, ook schijnt geen enkele instantie zich geroepen te voelen om te handelen. Er wordt liever gezwegen over bepaalde problemen totdat de zaak escaleert.