September 11, 2018


DE STRAAT ALS HUIS


September 11, 2018

De binnenstad van Paramaribo zou het gezicht moeten zijn van Suriname, de ‘City of Smiles’, zoals in de folders voor toeristen staat. Maar als we momenteel door de binnenstad lopen, is er weinig reden om te smilen. Niet alleen is de stad op veel plaatsen vies, het grote aantal dak- en thuislozen dat door de straten zwerft, biedt niet bepaald een prettig aanblik.  Het is duidelijk dat de toename van deze groep, te maken heeft met de crisis waarin ons land zich bevindt. Ze slapen voor winkels en panden in de binnenstad, sommigen liggen zelfs midden op straat. De Heerenstraat verandert in de namiddag zelfs in een woonhuis voor dak- en thuislozen. Het gaat in dezen niet alleen om drugs- of alcoholverslaafden, maar ook om mensen die vanwege hun financiële situatie op straat zijn beland. Onder hen bevinden zich ook kinderen. De groep bestaat uit Surinamers en Guyanezen. Er moet een structurele oplossing gevonden worden voor deze kwestie, vooral met het oog dat tussen hen zich ook kinderen bevinden. Dit probleem is een maatschappelijk probleem dat zo gauw mogelijk aangepakt moet worden door de autoriteiten. Elk mens heeft behoefte aan een dak boven het hoofd. Als mensen zwerven, moet de oorzaak daarvan aangepakt worden en bekeken op welke manier deze mensen opgevangen kunnen worden. Mensen die op straat zwerven en illegaal in ons land verblijven, zouden moeten worden uitgezet, aangezien ze niet bijdragen aan de ontwikkeling van ons land. Het Bureau Dak- en Thuislozen is de enige stichting in ons land die zich specifiek richt op de opvang van dak- en thuislozen, maar kan nu weinig doen door de bezuinigingen vanwege de crisis. De stichting heeft slechts een beperkte opvangcapaciteit. Wij hopen dat de overheid niet talmt, maar werk hiervan maakt, omdat de groep steeds groter wordt. De Heerenstraat staat vol historische gebouwen waar toeristen regelmatig langskomen. Mensen die op de stoepen liggen te slapen, dat bevordert het toerisme niet. Overigens komen we internationaal ook bekend te staan als een staat die niet omziet naar haar bevolking.