SLAAPTUIN?

Het zwervers- en daklozenvraagstuk in onze hoofdstad en daarbuiten neemt steeds ernstiger vormen aan. Aan de Waterkant werd enige tijd geleden door de overheid een speeltuin aangelegd. Een ondernemer schonk daarbij onder andere een houten draak en een glijbaan die met veel fanfare ter plekke werden gepositioneerd. De kleintjes maken dagelijks gebruik van deze speeltuin, maar ook zwervers dringen er momenteel in de avonduren binnen om er te slapen. En dat kan natuurlijk niet, omdat deze lieden vaak genoeg er hun ontlasting achterlaten en ook vrijelijk urineren. Recentelijk meldden wij dat de Waterkant steeds gevaarlijker en onvriendelijker wordt door de vele zwervers en daklozen die vaak agressief gedrag vertonen. Maar wat doet de overheid hiertegen? Tot op heden heeft ze niets gedaan om de veiligheid van de bezoekers ter plekke te garanderen en een bezoek aan de Waterkant te veraangenamen.