ONTKENNEN HEEFT GEEN ZIN

Een zeer grote en solide bank In Nederland krijgt een boete van maar liefst 775 miljoen euro, omdat door ontachtzaamheid van deze financiële instelling, de bank is misbruikt voor witwasactiviteiten in verschillende landen waaronder ook ons land. Dit gebeurde via het zogeheten europinnen via POS-machines die ook in ons land waren geplaatst, terwijl dat volgens de regels van de bank was. De bank is in opspraak geraakt en zal de boete moeten voldoen. De beschuldigingen aan het adres van de bank en aan mensen die hier betrokken bij zijn geweest, zijn niet mis. Dat er een dergelijke boete aan zo een grote bank is uitgedeeld, gebeurt ook niet zomaar en daar is natuurlijk het bewijs voor geleverd. Onbegrijpelijk hierbij is wel dat de Chief Executive Officer van deze bank, het niet nodig heeft geacht de eer aan zichzelf te houden en op te stappen. Misschien zal deze man toch nog tot inkeer komen, want een boete van 775 miljoen euro, betekent een enorme schadepost voor welke bank dan ook en deze man is toch de hoofdverantwoordelijke voor dit debacle. In Suriname hebben we dus behoorlijk meegedaan met het witwassen van vermoedelijk crimineel verkregen middelen. En toch wenst men de zaak hier te bagatelliseren en te doen alsof het een storm in een glas water betreft. Vinden we het nog steeds vreemd dat de Nederlandse justitie nog steeds 19,5 miljoen euro van ons land vasthoudt? Geld dat door de Centrale Bank van Suriname richting Schiphol was verstuurd en afkomstig was van de Surinaamsche Bank, Hakrinbank en Finabank en bestemd voor betalingen van hun cliënten aan vermoedelijk leveranciers in met name Europa. Wij wensen met nadruk te stellen, dat wij niet beweren dat de drie gemelde banken aan witwaspraktijken doen, maar het zou wel kunnen dat ze het slachtoffer zijn geworden van witwassers in dit land. Suriname zit als doorvoerland midden in de drugshandel en dat valt niet te ontkennen. Al die drugs die vanuit dit land worden verscheept en op andere manieren worden verzonden, brengen veel geld op en dat geld moet op een gegeven moment weer in het officiële betalingscircuit belanden. Daar worden tal van manieren op bedacht en daar gaat het dan ook om in de ING-affaire. De drugsgelden die weer teruggekanaliseerd worden naar ons land, moeten wederom gebruikt kunnen worden en dat heet witwassen. En met deze witwasserij houden bepaalde lieden hier zich intensief bezig en daarom zijn we thans zo nadrukkelijk in de kijker gekomen van drugsbestrijdingsdiensten en inlichtingendiensten in het buitenland. Mensen die zaken proberen te bagatelliseren, doen een verwoede, maar toch vruchteloze poging, omdat glashard bewezen is dat wij een cocaïnedoorvoerland zijn en er ook lieden hier zijn die er alles aan doen de crimineel verkregen harde valuta weer wit te wassen. Opvallend zijn de enorme vangsten in ons land en in het buitenland. Zou er enig verband kunnen zijn met de aankomende verkiezingen in 2020? Een propagandacampagne kost namelijk handen vol geld en Suriname is de afgelopen jaren behoorlijk arm geworden.