RAMMELENDE ZORG

Binnen het door de regering Bouterse niet lang na haar aantreden geïntroduceerde zogeheten sociaal zekerheidsstelsel, vallen de ziektekostenverzekeringen die bij het SZF en de assurantiemaatschappijen kunnen worden afgesloten. De regering Bouterse wilde met dit stelsel bereiken dat de ziekenzorg voor iedereen op een redelijke wijze toegankelijk zou worden en zijn. Dat de zaak na enkele jaren hopeloos vast zou lopen, had de regering vermoedelijk niet kunnen bevroeden. Ze heeft er namelijk te weinig rekening mee gehouden, dat het om een zeer kostbare aangelegenheid zou gaan die zij financieel niet dekkend zou kunnen houden. De regering Bouterse heeft onvoldoende rekening gehouden met het enorme aantal landgenoten dat financieel niet bij machte is een eigen ziektekostenverzekering af te sluiten en afhankelijk was en nog is van een basisziektekostenregeling die grotendeels of helemaal door de overheid moet worden gesubsidieerd. En dat allemaal terwijl de overheid steeds moeilijker de kosten voor deze zorg van armlastige Surinamers kan dragen. Het gevolg is dat iemand die het van de basiszorgverzekering moet hebben, thans zwaar in de verdrukking is komen te verkeren. De overheid eist namelijk dat deze kaarthouders regelmatig tot vernieuwing van hun BaZo-verzekering overgaan, hetgeen een lijdensweg is waarbij belanghebbenden vaak genoeg uren in de felle zon moeten staan om wederom hun kaart vernieuwd te krijgen. Vooral in Nickerie regent het klachten van mensen die niet of heel moeilijk hun BaZo-verzekeringskaart kunnen vernieuwen. Alles wijst erop, dat de overheid de zorg niet langer onder controle heeft en mensen zelfs tracht te ontmoedigen van deze basiszorgregeling gebruik te maken en indien mogelijk een duurdere ziektekostenregeling af te sluiten. Mensen die bij het SZF verzekerd zijn, ondergaan nu steeds vaker een discriminatoire bejegening bij medisch specialisten en bij het verkrijgen van geneesmiddelen. Ook binnen de ziekenhuizen wacht men al veel te lang op een oplossing als het gaat om de ligdagtarieven die allang niet meer voldoende opbrengen om de ziekeninrichtingen op een verantwoorde wijze draaiende te houden. Ook de assurantiemaatschappijen wensen aanpassingen in de premies van mensen die basiszorgverzekeringen hebben. Daar heeft de overheid tot nog toe geen bruikbare reactie op gegeven. En terwijl men maar blijft wachten en talmen vanwege de overheid, verergert de situatie binnen de zorg en zijn vooral de arme zieke mensen in dit land het slachtoffer. En het funeste is dat er slechts weinigen zijn die kunnen meedelen wanneer de overheid met een werkbare oplossing zal komen. Hoe het ook zij, welke verandering er ook zal worden aangedragen, die zal veel meer geld kosten. Dan rijst ook weer gelijk de vraag waar dat geld vandaan zal moeten komen.