OOK BIJ BRAZILIË

Ook bij onze grote en machtige zuiderbuur Brazilië, zijn we het al geruime tijd aan het verpesten door steeds grotere hoeveelheden van hoofdzakelijk cocaïne naar binnen te smokkelen. Ook in dit enorme land weten de justitiële autoriteiten precies wat voor landje we zijn en wat voor gedoogbeleid er hier wordt gevoerd met betrekking tot lieden die zich bezighouden met de grensoverschrijdende misdaad. In Manaus en in Belem do Para, beschikt men over heel verregaande en gevoelige informative over het reilen en zeilen in Suriname met betrekking tot de narco-bonzen en hun activiteiten die ook het Braziliaanse territoir bestrijken. Velen zullen zijn vergeten dat destijds de hoofdcommissaris van politie in de stad Manaus, zonder terughoudendheid de naam noemde van de zoon van onze president en stelde dat die contacten onderhield met de drugs onderwereld in een van de grootste Braziliaanse steden. De zaak was dusdanig blammerend, dat zoonlief zo snel als mogelijk naar Suriname werd teruggehaald. Maar Suriname is ten opzichte van de cocaïne doorvoerhandel geen steek veranderd. Met de regelmaat van de klok worden er thans grote hoeveelheden cocaïne die vauit Suriname zijn verscheept, onderschept in het buitenland. De afgelopen week meldde het grote nieuwsmedium ‘Globo’ in Brazilië, een enorme vangst van 1.500 kilo in de wateren van de staat Para. En begin deze week was het weer raak en onderschepte de Braziliaanse marine bijgestaan door de federale politie en andere veiligheidstroepen, twee schepen van het type schoener nabij het eiland Marajo. Aan boord van de twee boten werd maar liefst 600 kilo hoogwaardige cocaïne gevonden. Het is vrijwel zeker dat de drugs als eindbestemming Europa hadden waar de opbrengst per kilo ver boven de 10,000,- euro ligt. Een van de aangehouden verdachten zou de Surinaamse nationaliteit hebben. Er bestaat voorts geen twijfel over dat de lading drugs in Suriname is ingeladen. Het behoeft geen betoog dat men nu ook in Brazilië alles en iedereen die uit Suriname komt, sterker in de gaten gaat houden en we het ook daar sterk aan het verpesten zijn. Waar de criminelen hier die zich met deze verderfelijke handel bezighouden, zich op verkijken, is dat buitenlandse inlichtingen- en drugsbestrijdingsdiensten hun werk in coὅperatieve zin uitstekend aan het coὅrdineren zijn en daarin grote successen boeken. Steeds vaker zullen de lieden die zich met deze activiteiten bezighouden, zichtbaar gemaakt worden en uitgeschakeld. It is just a matter of time. Ondertussen krijgt de Republiek Suriname internationaal een steeds smeriger naam en dat heeft tot nadeel dat Surinamers die naar het buitenland wensen te reizen, regelmatig bij aankomst in andere staten steeds vaker grondig zullen worden gevisiteerd.