ONTMANTELING

Dit woord hebben wij de laatste tijd veel moeten aanhoren van sommige leden van DNA, dat men bijna ging geloven dat sommige van die leden bezig waren zichzelf te ontmantelen. Niets is minder waar indien u die “econoom” die altijd naast het doel schiet hebt gevolgd met zijn onzinnige verklaring en uitleg aangaande de ontmanteling van de raffinaderij. Een grotere misleider is ondenkbaar. De man gelooft dusdanig in zijn kletskoek, dat hij u en ik ook warm probeert te krijgen voor zijn leugens. Ook zo’n pathologische leugenaar. Hij schreeuwt het hardst, en geeft daarbij niet de juiste informatie. Maar ja, het voorbeeld is een machtige factor, wanneer we zijn baas net teruggekeerd tijdens een persconferentie allerhande onwaarheden horen zeggen over de BHP die vertrokken is. Dit, om alleen maar te proberen wat hij en z’n team fout gedaan hebben, te verdoezelen. U kent het wel: A no mi ! Ook hij heeft zich ook ontmanteld door te stellen dat welke beslissing ook genomen zou worden door DNA, hij de overeenkomst zal tekenen. Ronduit zegt deze president lak te hebben aan DNA en zet hierdoor dit orgaan op zeer ondemocratische wijze buitenspel. Om het volk door deze set zand in de ogen te strooien kwam hij met een zeer doorzichtig politiek verhaal, de salarisverhoging van ministers te zullen bevriezen. Dit is gewoon een ordinaire verkiezingsstunt, die hem geen voordelen zal bezorgen, omdat hierdoor het leed dat de bevolking nu ondergaat, niet zal veranderen. Het ware beter indien hij ook al die geweldige “adviseurs” en personen die om politieke reden gefaciliteerd zijn, onmiddellijk de wacht had aangezegd. Deze president vergeet dat de tijd waar mensen auto’s kregen om niet kritisch te zijn tegen de regering, en dus verder stil te moeten blijven en als een schaap de paarse kudde blijven volgen, tot het verleden gaat behoren. Onze lieve Heer heeft veel kansen gegeven die nog steeds slecht benut worden, en zal niet toestaan dat dit volk blijft lijden. Het volk weet nu veel beter na al de loze beloften. De president zal weinig medestanders hebben zoals hij zelf zegt, omdat men ziet dat zaken op zeer ondemocratische manier worden gerealiseerd. Het is dat zelfde volk van wie de president verwacht hem nog vijf jaar de kans te bieden. Een volk dat buitenspel wordt gezet, kan geen kansen bieden. Indien de president de bijbel leest en wel Galaten 5:22 en 1 Kort 13: 1-3, dan zal dit voor hem en zijn aan leiband lopende coalitie zeker geen reden meer zijn om zichzelf te ontmantelen.