INEENS HEEFT UITBAGGEREN HAAST

De regering Bouterse wil de Suriname-rivier nog dit jaar laten uitbaggeren. Dit meldden lokale kranten, nadat Bouterse dit verklaarde tijdens een persconferentie voor zijn vertrek naar Cuba. Dat de nood voor uitbaggeren hoog is, meldt deze krant al geruime tijd. Slechts schepen met een geringe diepgang kunnen nog naar binnen varen. De regering heeft nu dus uiteindelijk haast en bekijkt volgens haar zeggen alle mogelijkheden. Dat de vaargeul van de Surinamerivier uitgebaggerd moet worden, staat buiten kijf. Maar zoals Keerpunt al eerder meldde, heeft het er veel van dat er een grote ‘nyan’ moet worden gemaakt door NDP graaiers. Volgens minister Pengel, moet er ruim zes miljoen kubieke meter slib verwijderd worden uit de vaargeul. Volgens de minister van Handel & Industrie, Stephen Tsang, zal het uitbaggeren ruim honderd miljoen dollar kosten. Maar de Nederlandse firma De Boer en Boskalis die in de regio bezig zijn met baggerwerkzaamheden zou het uitbaggeren van de Surinamerivier voor niet meer dan 30 miljoen dollar kunnen. De minister van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T), geeft een veel hoger bedrag door aan de media. De Nederlandse firma De Boer is momenteel actief in Frans- Guyana en Brazilië en al het materieel, waaronder de baggermolen, bevindt zich op dit halfrond waardoor het uitbaggeren op korte termijn en voor veel minder geld zou kunnen plaatsvinden. Het uitzetten van dit project lag voorheen bij de Maritieme Autoriteit Suriname, MAS maar valt sinds kort onder dieftige “deskundigen” van het Kabinet van de President. Wat weten de lui op het Kabinet van de President van uitbagger werkzaamheden? Dit is weer een over-facturerings verhaal, waarbij het volk achteraf de zwaar verhoogde rekening mag betalen. Het ligt ons nog vers in het geheugen, de affaire van over-facturering bij de bouw van de bruggen over de Coppenamerivier en de Surinamerivier. Tijdens de regering Wijdenbosch (1996-2000) deed Ballast Nedam aanvankelijk een bod om beide bruggen te bouwen voor 130 miljoen Nederlands courant. Dat bedrag werd uiteindelijk over-gefactureerd tot 180 miljoen Nederlands courant, om de NDP leiding op grove wijze in de gelegenheid te stellen, 50 miljoen NFL te stelen. Dus wanneer er nu ineens een uitbaggerproject miljoenen dollars duurder wordt gemaakt, dan wordt duidelijk wat men wederom van plan is. In afwachting van de beslissing van dit kabinet wordt de Surinamerivier door dichtslibbing steeds ondieper. Zwaar beladen schepen moeten nu eerst naar Trinidad en Guyana gaan om een deel van hun lading te lossen, alvorens zij Suriname aan kunnen doen. Dit was tot een paar jaar geleden niet nodig toen bauxietschepen vanuit de monding van de Surinamerivier tot de haven van Paranam, en terug voeren. Nu is het zo, dat de vaargeul snel aan het dichtslibben is omdat de bauxietschepen niet meer varen. Toentertijd was het zo, dat door het regelmatig op en neer varen van deze schepen in de Surinamerivier, de vaargeul goed bevaarbaar bleef. De huidige verslechterde toestand zal uiteindelijk toe leiden dat de transportkosten van goederen naar Suriname aanzienlijk zullen stijgen. Grotere schepen zullen slechts via een omweg met veel minder containerladingen nog naar de Dr. Jules Sedney haven kunnen komen. De enige oplossing voor een aantal jaren de scheepvaart ten goede zal kunnen komen is het uitbaggeren van de Surinamerivier. Daarover zijn deskundigen en de MAS, het al jaren over eens.