HOUTROOF

Er wordt op dit ogenblik in dit land aan regelrechte houtroof gedaan. De Stichting Bosbeheer en Bostoezicht Suriname, heeft haar handen vol om te controleren dat alle houthandelaren zich aan de regels houden, maar moet tot haar spijt constateren, dat de illegaliteit de overhand aan het nemen is. De stichting heeft bovendien te weinig voertuigen en andere middelen om haar werkzaamheden naar behoren uit te voeren. Naar wij vernemen, kreeg SBBS een tijd lang niet de beschikking over de zo noodzakelijke voertuigen om landelijk te kunnen controleren. Hierdoor kon de controle op de boswachters niet uitgevoerd worden. Het is bekend dat onder de boswachters er lieden zijn die steekpenningen aannemen om de andere kant op te kijken wanneer er weer een grote illegale containerlading met rondhout passeert op weg naar de illegale export. Ook is inmiddels bekend dat bij de oude Suralco haven te Paranam, boomstammen bij duizenden in schepen worden geladen voor de export en daar zitten zeer hooggeplaatste figuren in dit land bij en achter. SBBS is volgens onze informatie, in de afgelopen periode doelbewust vleugellam gemaakt om de regeringsgezinde houtrovers in de gelegenheid te stellen naar hartelust te plunderen. Naar wij vernemen is het thans zelfs zo erg, dat containers met rondhout gewoon langs de controleposten van SBBS rijden en men niet meer controleert, omdat als je het wel doet, je snel op straat kan komen te staan. Er wordt zelfs ‘s nachts gereden wat absoluut niet toegestaan is. Deze foto werd op vrijdagavond 7 september gemaakt op de weg naar Atjoni.