HOE VROMER GEEST HOE GROTER BEEST

De geestelijke adviseur van Bouterse, Steve Meye, is beschuldigd voor seksueel misbruik. Het vermeende slachtoffer, een jonge vrouw, die in België woont heeft onthuld, dat de verkrachting plaats vond in Amsterdam. De zoveelste onthulling binnen de christelijke kerken. Vele geestelijken zijn al beschuldigd van ongeoorloofde seksuele handelingen en het zijn dit soort mensen dat zich altijd presenteert als gelovige voorbeeldfiguren, maar achter de schermen zich vergalopperen aan duivelse praktijken. Geld en macht is vaak alles waarnaar zij verlangen. Ook in een zwemvereniging raakte de geestelijke jaren geleden geroyeerd, omdat hij jonge meisjes zou hebben lastig gevallen in het zwembad. Seksueel misbruik vooral binnen de Rooms Katholieke Kerk heeft sinds eind twintigste eeuw veel aandacht in de media gekregen na tal van onthullingen over misbruik van minderjarigen door priesters en andere religieuzen. De vormen van misbruik deden zich vooral voor in de jaren vijftig tot en met de jaren tachtig van de twintigste eeuw en kwamen aan het licht. Sommige gevallen van seksueel misbruik kwamen voor het gerecht, andere werden door de kerkelijke macht intern geregeld, soms verhuld of door betrokkenen afgekocht. Het probleem overtrof niet alleen de gevallen van seksueel misbruik, maar ook de gebrekkige wijze waarop de autoriteiten binnen de Kerk met het vraagstuk omgingen.

In tegenstelling tot het beeld dat een priester door zijn verhoogde sociale status vroeger onschendbaar was en als man van God boven alle verdenking stond, worden al eeuwenlang al priesters en andere katholieke ambtsdragers regelmatig van verschillende vormen van seksueel misbruik beschuldigd, soms spontaan, soms met duidelijke politieke en ideologische bedoelingen. Over de oorzaken van kindermisbruik door priesters en andere religieuzen bestaat veel discussie en wordt nog veel onderzoek gedaan. Hoe je het ook draait of keert er zullen altijd mensen achter de “geestelijken” staan en het slachtoffer de schuld van alles geven. Elk verhaal en de aantijgingen hebben twee kanten, maar waar er rook is, zal er ook vuur zijn.