Project legalisatie voor vreemdelingen met illegale status verlengd

Het ministerie van Justitie en Politie met name het onderdirectoraat Vreemdelingenzaken is gestart met het Project Legalisatie VII. Vreemdelingen die illegaal in Suriname verblijven en die om verschillende redenen regulier geen aanvraag hebben kunnen indienen, krijgen de kans om hun verblijfstatus legaal te maken. Het project is wederom gestart op 9 juli en is verlengd tot en met 15 december 2018.

Volgens de onderdirecteur van het onderdirectoraat Vreemdelingenzaken, Rachelle Groenveld, is dit besluit genomen naar aanleiding van grote groepen illegalen die nog steeds geen gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid om hun verblijfstatus in Suriname te legaliseren via dit project. Zij geeft aan dat er nog grote groepen illegalen in Suriname vertoeven. “Slechts ongeveer 3800 hebben een aanvraag ingediend. De rest komt niet voor in het bestand van het onderdirectoraat Vreemdelingenzaken en in principe zijn we niet bekend met het juiste aantal en de gegevens van deze personen”, zegt Groenveld.

De bedoeling van dit project is om alle vreemdelingen die Suriname zijn binnengekomen en door een of andere reden hun legale status niet hebben kunnen regelen, alsnog in de gelegenheid te stellen om een aanvraag tot verblijf in te dienen. Zo kunnen de vreemdelingen uit de illegale sfeer geholpen worden en kan inzicht worden verkregen over het aantal vreemdelingen. Groenveld geeft aan dat de procedure voor de indiening van de aanvraag hetzelfde is gebleven, alleen zijn de leges voor deze nieuwe periode verlaagd en twee nieuwe categorieën van vreemdelingen toegevoegd.

De overheid maakt bij deze verlenging van het project een uitzondering voor vreemdelingen die via illegale grensoverschrijding Suriname zijn binnengekomen en over alle documenten van indiening beschikken. Ook voor diegenen die slachtoffer zijn geworden van de zeeroof van 27, 28 april en 3 mei 2018.

Verder kunnen de volgende categorie van vreemdelingen een aanvraag tot verblijf indienen bij het Project Legalisatie:

Vreemdelingen die via de doorlaatposten te Zanderij, Albina, Zorg en Hoop en Southdrain zijn binnengekomen zonder een KV visum;

Vreemdelingen die via de doorlaatposten te Zanderij, Albina, Zorg en Hoop en Southdrain zijn binnengekomen en het KV visum is vervallen;

Vreemdelingen die via de doorlaatposten te Zanderij, Albina, Zorg en Hoop en Southdrain zijn binnengekomen en het kortverblijf (stempel van de Militaire Politie en de Vreemdelingendienst) is vervallen en betrokkene geen aanvraag online heeft ingediend;

Vreemdelingen waarvan de verblijfsvergunning is verlopen en die deze niet meer hebben verlengd.

Vreemdelingen die een aanvraag tot verblijf, verlenging verblijf, vestiging of onbepaalde tijd hebben ingediend in de periode vóór 31 december 2010 en deze niet hebben ontvangen.

Vreemdelingen die een verwijderstempel (rode stempel) van de Vreemdelingendienst in hun paspoort hebben; maar Suriname niet hebben verlaten of de termijn van verwijdering is verstreken.

Vreemdelingen die een strookje hebben van een voorregistratie (2008) en registratie (2010-2015) van het voorgaande project illegalen.

Voor informatie omtrent de procedure, de leges, de voorwaarden en het indienen van de aanvragen tot verblijf kunnen vreemdelingen van maandag tot en met vrijdag terecht bij het Kerkplein no. 1(oud gebouw van Surpost). De openingstijden zijn van 10.00 uur tot en met 18.00 uur. Bij dit project zijn diverse actoren zoals het ministerie van Arbeid, de Immigratiedienst en het Korps Politie Suriname betrokken. Eveneens zullen de verschillende ambassades en consulaten wederom worden geïnformeerd, zodat de informatie kan worden doorgeleidt naar hun onderdanen. Er zal tevens een voorlichtingscampagne op touw gezet worden om de doelgroep te informeren over dit project.