Jim Bousaid en de pensioengerechtigde leeftijd in Suriname

Eind september 2018 neemt een markante Surinaamse econoom afscheid van de Hakrinbank N.V.Op de aandeelhoudersvergadering (AVA) van 11 juli 2018, heeft de heer Jim Bousaid een staande ovatie van de aanwezigen gekregen. De CEO van Hakrinbank heeft zijn werkzaamheden op een goede wijze uitgevoerd. Veel waardering krijgt deze bankdirecteur onder een brede laag van de Surinaamse bevolking.

In het accountantsrapport 2017, wordt duidelijk gemaakt dat de goede ontwikkeling van Hakrinbank niet negatief beïnvloed moet worden door de politiek.

De Hakrinbank is erin geslaagd- ondanks de zware recessie in Suriname – de solvabiliteitsratio op het niveau van 10,65 procent te houden en aan de norm van 10 procent van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) te voldoen. De komende jaren zal de directie van Hakrinbank scherp erop moeten blijven toezien dat de solvabiliteitsratio niet daalt. Het strakke beleid van kredietverlening moet voortgezet worden.

In Suriname hebben wij een tekort aan mensen die beschikken over economische en bancaire kennis. Suriname verkeert in zwaar weer en heeft iedereen met kennis van zaken nodig. Jim Bousaid heeft de afgelopen 34 jaar enorm veel kennis opgedaan over het bankwezen in Suriname. Na zijn studie Economie met als specialisatie Geld-, Krediet- en Bankwezen en Openbare Financiën aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam (Nederland), keerde hij terug in Suriname. Als echte Surinamer heeft hij zijn Nederlandse nationaliteit opgegeven en heeft hij het Surinaamse staatsburgerschap geaccepteerd. Sinds 2008 is de heer Jim Bousaid de keynote spreker op het jaarlijkse congres in Nederland, dat door Finance Suriname wordt georganiseerd. De aanwezigen op het congres luisteren altijd heel goed naar deze Surinaamse econoom. Hij wordt niet alleen in Suriname gerespecteerd, maar ook in het buitenland.

In Suriname is de pensioengerechtigde leeftijd bij de overheid en semi-overheidsinstellingen 60 jaar. In de meeste landen in de wereld ligt de pensioengerechtigde leeftijd een aantal jaren later. De heer Jim Bousaid heeft in 2016 ervoor gekozen twee jaar langer bij de Hakrinbank te blijven. De eindstreep is eind september in zicht. Finance Suriname bedankt de heer Jim Bousaid voor zijn uitmuntende presentaties op de congressen en het goede promotiewerk om investeerders naar Suriname te krijgen. Finance Suriname spreekt de hoop uit, dat de Surinaamse overheid de heer Jim Bousaid zal benoemen tot Governor van de Centrale Bank van Suriname, wanneer de functie vacant wordt. Voor bepaalde functies mag de pensioengerechtigde leeftijd geen rol spelen, vooral wanneer er een tekort aan kennis en ervaring in een land is.

Dennis Lapar

Directeur van Finance Suriname