Invoering rij- en voertuigenbelasting zal inflatoir werken

De invoering van de rij- en voertuigenbelasting die gepland is voor 1 januari 2019, zal niet alleen een inkomstenbron zijn voor de regering, maar zal zeer zeker gevolgen hebben voor de samenleving. De voorzitter van de Progres-sieve Werknemers Organisa-tie (PWO), Armand Zunder, haalt in een gesprek met De West aan, dat de rij- en voertuigenbelasting een kostprijs verhogende belasting is voor het bedrijfsleven. Hij zegt dat het betekent dat transport- en distributiebedrijven meer belasting zullen moeten betalen, wat direct gevolgen zal hebben op de kostprijs naar de consument toe. “Deze bedrijven gaan de verhoging van de belasting, doorberekenen in de consumentenprijzen”. Dit zal volgens Zunder een inflatoire werking tot gevolg hebben.
De invoering van de rij- en voertuigenbelasting zal daarnaast ervoor zorgen, dat de consument een verminderd besteedbaar inkomen zal hebben. “Het direct besteedbaar inkomen zal negatief beïnvloed worden en indirect zullen zij moeten in-staan voor de verhoogde kostprijzen van producten”. Zunder is van mening dat de consument twee klappen in één zal krijgen.
Voor de overheid zal de invoering van deze wet wel meer inkomsten betekenen. Indien dit wetsvoorstel wordt goedgekeurd, zal de overheid ruim SRD 103 miljoen per jaar meer verdienen.

Echter is het volgens Zunder niet helemaal duidelijk hoe de regering dat geld zal besteden, maar het zal zeker het budget op de lopende rekening dekken. Hij merkte op dat het extra inkomen verschillend geïnvesteerd kan worden. Zo haalde hij aan dat de overheid het geld kan stoppen in het faciliëren van het bedrijfsleven; het versterken van de koopkracht; of de productie-sector ontwikkelen.
In 2000 werd de wet waarin deze belasting geregeld was, voor een onbepaalde tijd als vervallen verklaard door de regering. Een van de redenen was toentertijd de hoge aanmaakkosten van de belastingstickers en de hoge administratiekosten in verband met de aanmaak en de verkoop van deze stickers. In plaats van deze belasting werd toen de zogenaamde government take in de brandstofbelasting ingevoerd. Zunder wees erop dat de government take in de afgelopen jaren enkele verhogen heeft doorgemaakt. Dit heeft volgens hem ook haar effect gehad op de samenleving. Het invoeren van de rij- en voertuigenbelasting geeft volgens hem aan dat deze regering zich niet aan haar afspraken houdt.

 

-door Richelle Mac-Nack-