August 4, 2018


WAAR GAAT HET BOETEGELD?


August 4, 2018

De afgelopen weken heeft de Motor Surveillance Dienst (MSD) in verschillende districten verkeersdeelnemers beboet. Meer dan driehonderd verkeersdeelnemers zijn bekeurd op basis van verschillende overtredingen waarvan een deel hun boete ter plekke heeft betaald. De MSD verdient zeker een pluimpje voor het betrappen van deze overtreders, maar hoe wordt er gecontroleerd hoeveel boetes er zijn uitgeschreven en of die daadwerkelijk worden overgedragen? Uit eigen ervaring weet Keerpunt, dat bepaalde agenten je de gelegenheid geven om je boete gelijk te betalen met een zogenaamde ‘korting’, waarbij je geen kwitantie ontvangt. In zo een situatie weet je als burger gelijk dat het geld onderling verdeeld zal worden. De vraag is nu: hoe controleer je daadwerkelijk hoeveel boetegeld is ontvangen? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, moet de MSD kunnen aantonen, dat hun team integer genoeg is om transparantie te bieden wanneer een autobestuurder een overtreding heeft begaan, er moet dus ook een officieel bewijs van betaling overhandigd kunnen worden.