August 4, 2018


VERDERE LASTENVERZWARING


August 4, 2018

We hebben nog zeker 22 maanden te gaan alvorens er wederom algemene, vrije en geheime verkiezingen in dit land zullen worden gehouden. Maar nu reeds is het leven voor velen in dit land zeer ondraaglijk geworden, gezien de enorm toegenomen kosten van levensonderhoud en het inflatoir niet opgetrokken salaris dat op  maandbasis zeer onvoldoende  is gebleken.  De afgelopen weken heeft de verzwaring van de financiële lasten zich nog verder doen gevoelen in de verhogingen van de brandstofprijzen. Voor een liter benzine, de meeste auto’s rijden op ongelode benzine, is de literprijs gestegen tot SRD 6.99,- Ook voor diesel ging de prijs verder de lucht in. Deze verhogingen hebben dan natuurlijk ook weer tot gevolg dat ze worden doorberekend in veel prijzen van goederen die de consument koopt. Maar van het een komt het ander, en zo voelen we door de ontwaarding van onze SRD ten opzichte van de dollar en de euro, steeds meer de negatieve effecten. Over de gehele linie binnen deze maatschappij zijn deze effecten voelbaar en toch vindt de regering Bouterse het een gewone zaak om de gehele gemeenschap nog verder het vel over de oren te trekken. In een vorige editie van deze krant, schreven we al over de plannen tot wederinvoering van de rij- en voertuigenbelasting en wel per begin volgend jaar. Dan zal elke automobilist voor zijn voertuig een enorme financiële verzwaring voorgeschoteld krijgen. Wil je je auto blijven rijden, dan zal je nog dieper in de beurs moeten tasten. Dit extra geld dat de overheid naar binnen denkt te kunnen harken, wil ze volgens haar gaan steken in het onderhoud van de infrastructuur. Ach, als je geld tekort hebt, dan kan je natuurlijk allerlei bedenkelijke smoesjes aanhalen om het volk nog meer penningen afhandig te maken. Maar als dat geld eenmaal binnenstroomt, zal Financiën ons echt niet op zeer transparante wijze laten zien wat ze ermee doet. Ze kan er net zo goed pakketjes mee kopen om velen zand in de ogen te strooien zodat die wederom op paars stemmen in mei 2020. Men is voortdurend op speurtocht om te bezien waar nog meer geld uitgesleept kan worden. Binnen dit kabinet heeft men er vermoedelijk niet bij stilgestaan met hoeveel moeite de meesten hun auto nog op de weg kunnen houden en wat voor offers er worden gebracht om de maandelijkse aflossing in het kader van de huurkoopovereenkomst volgens afspraak te voldoen. Men heeft steeds meer geld nodig door de teruglopende inkomsten die uit directe en indirecte belastingen komen en dus gaan we het weer bij de loontrekkers zoeken. De meesten weten het niet, maar ook de importeurs halen steeds minder goederen binnen waardoor ook bij de douane de inkomsten voor de staat aanzienlijk zijn verminderd en dat drijft Financiën natuurlijk tot wanhoop. Het is dan ook geen wonder, dat er aan het einde van de maand overheidsinstanties zijn die niet betaald zijn en tot in de eerste of tweede week van de volgende maand pas geld overgeboekt krijgen. Lenen bij de banken door de overheid moet daarom heel goed in de gaten gehouden worden, want dat kan gevaarlijke consequenties hebben voor deze instellingen, vooral als lanti niet op tijd het geleende geld terugbetaalt. Maar begin volgend jaar wil men ons wederom gaan plukken en daarvoor wordt het autobezit dan ingezet. Betalen we al niet genoeg aan de government take? Betalen we al niet genoeg aan de jaarlijkse WAM-verzekering?  Een verzekering die qua premie slechts verhoging zal blijven ondergaan. Een verhoging die zeker in relatie staat met de verhoogde kosten voor reparatie na opgelopen schade aan voertuigen. En betalen we door de inflatie niet het dubbele aan onderhoud van elk voertuig, zulks als gevolg van de inflatie veroorzaakt door de opeenvolgende devaluaties van de SRD. Alle onderdelen en producten voor service hebben namelijk een volledige deviezencomponent. Maar jammer genoeg houdt men daar bij de regering Bouterse die zich gedraagt als een geldwolf, totaal geen rekening mee. We hebben zoals voormeld, nog 22 maanden te gaan voordat wij opnieuw kunnen beslissen welk beleid we na 2020 voorstaan. In de komende 22 maanden zien we in het huidige beleid echt geen verbetering, eerder een toename van de verslechtering, hetgeen verdere katibo inhoudt.  We zijn zeker geen doemdenkers, maar afgaande op wat we hebben meegemaakt de afgelopen 8 jaar, is er zeker geen enkele reden tot optimisme.