August 4, 2018


MINDER RUIS MEER DUIDELIJKHEID


August 4, 2018

Er komt steeds minder ruis en meer duidelijkheid in de ontstane positie van Ronnie Benschop, minister van Defensie, die de afgelopen week niet op kantoor is verschenen en met ziekteverlof zou zijn. Dit verlof zou uiteindelijk kunnen uitlopen in het beschikbaar stellen van zijn portefeuille aan de opperbevelhebber van het leger, in dezen president Bouterse. Naar verluidt heerst er al geruime tijd onvrede over het functioneren van de bewindsman op de post van Defensie. Reeds gedurende zijn periode van bevelhebber als opvolger van kolonel Gillard, steeg de onvrede over zijn manier van bevel voeren over de grootste gewapende macht.  Heel wat zaken werden volgens zijn ondergeschikten niet op de juiste wijze aangepakt en er was in veel opzichten naar wij vernemen, sprake van nepotisme. Ook kwamen er herhaaldelijk klachten binnen bij de redactie dat het wapen van staat werd misbruikt voor doeleinden die wereldvreemd waren aan de militaire taakstelling. Het bewaken van concessies binnen de goudsector van vrienden en aan de NDP gelieerde personen door militairen, was slechts een van de klachten en had natuurlijk niets met het militaire werk en grondwettelijke bevoegdheden van het leger te maken. Ook het bewaken van particulieren door militairen in de nachtelijke uren en aangestuurd door majoor K.,  behoorde tot de veel gehoorde klachten. Militairen die daar hun mening over durfden ventileren, kregen met zware rancune te maken en in bepaalde gevallen werden zeker vier die tot de special troepen ( commando’s) behoorden, op een zijspoor gezet. Wat vooral militairen met het hart op de juiste plaats vreselijk hinderde en nog steeds hindert, betreft de achteruitgang van het Nationaal Leger en de zeer zichtbaar tanende discipline en demotivatie binnen de kazerne en de buitenposten. “Er klopt bijna niets meer en iedereen is gedemotiveerd. Er is werkelijk gebrek aan van alles en hoe willen ze dat we ons werk nog met enthousiasme blijven doen’’ ,verklaarde een oude rot in het vak enige tijd geleden nog tegenover ons. De voeding is ver beneden de maat en ook verbruiksartikelen moeten de militairen ontberen. Op de detachementen wordt er voortdurend geklaagd over de slechte voeding en over de uniformen en het schoeisel, groeit de ontevredenheid gestaag. Militairen die hun beklag willen doen over de steeds moeilijker wordende omstandigheden, vonden en vinden geen gewillig oor van superieuren en worden gewoon afgeblaft. Kortom, de situatie is ook binnen het Nationaal Leger erbarmelijk en het gemor neemt eerder toe dan af. Het is dan volgens ons ook de hoogste tijd dat de president als opperbevelhebber van het Nationaal Leger, veel meer aandacht aan dit belangrijke en niet ongevaarlijke overheidsorgaan gaat besteden, want het zit daar helemaal niet goed. Als Benschop door zijn gevoerde beleid waar geen tevredenheid over heerst, moet wijken, dan moet er wel iemand aangesteld worden die van wanten weet en genoeg draagkracht binnen de Memre Buku Kazerne heeft of weet te verwerven, waardoor de rust kan worden gewaarborgd. Niet louter op Defensie moet er een goede vervanging komen, maar ook in de kazerne moet een bevelhebber worden aangesteld die genoeg gezag uitstraalt en respect weet af te dwingen, want ook daar zijn de afgelopen jaren behoorlijke fouten in geslopen.