August 4, 2018


Leonsberg/afvalberg


August 4, 2018

Bij de pier te Leonsberg was afgelopen zaterdag 28 juli een enorme drukte te zien. Milieuorganisaties en vrijwilligers hadden zich voorgenomen gedumpt en aangespoeld afval op te ruimen. Het kostte nogal wat moeite om alle troep, waaronder petflesjes, blikjes en dergelijke, uit de modder te halen. Er werden na afloop tal van vuilniszakken gevuld. Er waren zoveel volle vuilniszakken dat er een vuilniswagen mee gevuld kon worden. Het is duidelijk dat er geen sprake was van een beetje vuil, maar van een berg vuil bij de steiger van Leonsberg. Hoewel dit initiatief toegejuicht wordt, vragen wij ons af hoelang het zal duren voor er weer vuil gedumpt zal worden. Misschien niet op Leonsberg, maar wel ergens anders, waardoor het vuil weer zal aanspoelen. Het is niet de eerste keer dat milieuorganisaties zo een activiteit organiseren in Suriname. Toch schijnen Surinamers zich maar weinig bewust te zijn van de noodzaak van een schoon milieu. Bij Leonsberg is er een constante aanloop. Niet alleen van mensen die de oversteek moeten maken, maar ook van toeristen. Zij zien ook al het vuil dat in het water en op de bermen ligt. De petflessen die bij de schoonmaakactie zijn opgehaald konden helaas niet meer gerecycled worden, omdat zij te lang in weer en wind hebben gelegen. Triest genoeg moeten zij naar de vuilstortplaats met alle gevolgen van dien. Frappant is dat op Leonsberg de vuilniswagen regelmatig komt. Er zijn ook tonnen en een recyclebak aanwezig bij de steiger. Desondanks kiezen mensen ervoor het vuil in de omgeving te dumpen. In Keerpunt is meerdere malen geschreven over het schoonhouden van het milieu. De voorlichtingssessies en reclamespotjes op de televisie en radio schijnen weinig effect te hebben, want niet alleen Leonsberg, maar ook op vele andere plekken, wordt er regelmatig vuil gedumpt. Ook na grote schoonmaakacties blijft het niet lang schoon en ligt de omgeving in korte tijd weer vol met afval. De politie zou mensen kunnen beboeten die zich schuldig maken aan het gooien van afval op straat, alleen: waar is de politie? Die zien we in sommige buurten nauwelijks, soms zelfs helemaal niet.