August 4, 2018


Jong en integer


August 4, 2018

Dat er grote verdeeldheid is onder de jeugdparlementariërs, is geen nieuws. Maar het baart ons zorgen als belangrijke besluitvormig en belangrijker nog, de uitkomst van de verkiezingen, hierdoor beïnvloed worden. Het is al enige tijd zo dat jongeren binnen het Nationaal Jeugdparlement (NJP) die gelieerd zijn aan de NDP, niet op één lijn zitten met de rest. Niet lang terug was de verdeeldheid en de ontevredenheid duidelijk merkbaar. Van de elf kandidaten die zich verkiesbaar hebben gesteld voor de verkiezing tot jeugdambassadeur, was meer dan de helft paars gekleurd. Aan jeugdparlementariërs zouden giften zijn beloofd als zij hun steun zouden geven aan deze kandidaten. Hoewel niet duidelijk is wie achter deze belofte zit, zou het op zijn plaats zijn dat dit instituut voor jongeren vrij werd gelaten van politiek. Het NJP zou een platform moeten zijn voor jongeren om te groeien en om leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen. Integriteit is een van de hoofdkenmerken van een goede leider, maar dit wordt geboycot door politieke bemoeienis, waardoor er onrust wordt gecreëerd. Dit alles kan ook demotiverend werken voor jongeren die zich daadwerkelijk willen inzetten voor de jeugd. Op den duur gaat het lijken alsof er zonder politiek niets bereikt kan worden. Op 6 mei 2017 vond de installatie plaats van de jeugdparlementariërs die samen met de jeugddistrictsraadsleden moeten werken aan een betere toekomst voor de jeugd van Suriname. Van hen wordt verwacht dat ze een bijdrage leveren aan het bewust maken van jongeren van hun rechten en plichten. Ook wordt verwacht dat zij de jongeren informeren over onderwerpen die van belang zijn en dat zij het werk naar eer en geweten doen. Het NJP is niet bedoeld als springplank naar een politieke functie. Desondanks zal bij sommige jongeren een verlangen om hogerop te komen dat beïnvloedt wordt door bepaalde politieke partijen, ten koste gaan van hun integriteit.