Ex- president Venetiaan: ‘Waken dat onze bauxietreserves niet worden gegijzeld’

Ronald Venetiaan, oud- president van Suriname, heeft gisteren tijdens een presentatie van de Nationale Partij Suriname (NPS) over de kwestie Suralco, aangegeven, dat wij ervoor moeten waken dat onze bauxietreserves niet worden gegijzeld, zonder dat maatschappijen de garantie bieden dat zij die tot ontwikkeling zullen brengen.
Venetiaan is van mening dat gezien de stand van zaken, nog niet alles verloren is en dat het parlement zich in het nationaal belang, moet blijven inzetten voor deze zaak.
NPS- voorzitter Gregory Rusland hield een presentatie over hoe de stand van zaken was toen hij aftrad als minister van Natuurlijke Bronnen en hoe die nu is. Volgens Rusland was de Alcoa van plan tot 2020 haar reserves in Oost- Suriname te mijnen om vervolgens naar West- Suriname te gaan.
Venetiaan gaf aan dat zijn regering er altijd voor heeft gezorgd dat bij maatschappijen niet slechts de bau-xietvoorraden in hun portefeuille kwamen, maar dat als strenge voorwaarde gold dat zij een duidelijke tijdlijn presenteerden over hoe zij die tot ontwikkeling zouden brengen.
Dat het Memorandum of Understanding (MoU) van de huidige regering meer het karakter heeft van een overeenkomst in plaats van een intentieverklaring, komt volgens Venetiaan waarschijnlijk doordat de regering geen idee heeft wat een MoU inhoudt. Het MoU dat de Nieuw Front regering destijds had getekend, gaf volgens hem duidelijk aan, dat het om de bereidheid van partijen gaat.
Het MoU was ook confidentieel, maar cruciale actoren zoals De Nationale Assem-blee (DNA), waren volgens Venetiaan wel op de hoogte van elke stap die er genomen werd, ook was er uitdrukkelijk in vermeld, dat na goedkeuring van het parlement het MoU van kracht was. Venetiaan zegt niet te begrijpen waarom de Alcoa haalbaarheidsstudies in West – Suriname wil uitvoeren, terwijl die al zijn gedaan. Hij zei dat er drie categorieën zijn: bewezen reserves, mogelijke reserves en gebieden waar geen bauxiet voorkomt. In een straal van 5 km van de aangelegde spoorbaan, is er een bewezen reserve van 53.4 metrieke ton bauxiet.
De huidige regering stelt de voormalige Nieuw Front regering verantwoordelijk voor het vertrek van BHP Billiton uit Suriname en het vertrek van de Alcoa uit Suriname.
Volgens Venetiaan is dit onzin en probeert de huidige regering op die manier haar verantwoordelijkheid van zich af te schuiven. Dat het Nieuw Front een investeringsaanbod van ongeveer US- dollar 2,4 miljard van de Alcoa aan zich voorbij heeft laten gaan, is volgens Venetiaan niet waar. Hij zei dat de toenmalige regering alle mogelijkheden heeft bekeken, maar dat het uitblijven van de investering niet van de regering afhing, maar van de directie van de Alcoa in Pittsburg. Die vond het financieel niet haalbaar om een aluinaardefabriek, aluminiumsmelterij en waterkrachtwerken op te zetten in West- Suri-name. Hij voegde eraan toe dat de Suralco er alles aan heeft gedaan om ondanks dit, toch in Suriname te blijven en het project haalbaar te maken door de aluinaardefabriek, de waterkrachtwerken en de aluminiumsmelterij te schrappen.
Er werd toen gekeken om via de Corantijrivier bauxiet te brengen naar de raffinaderij te Paranam. Venetiaan zei dat Pittsburg de kostprijs toch nog te hoog vond, vandaar dat het hele project niet doorging. Hij is van mening dat de Alcoa vanwege goedkopere investeringen in Ijsland, destijds niet in Suriname wilde investeren.

 

door Johannes Damodar Patak