Parlement eist stopzetting ontmanteling Paranam raffinaderij

De Nationale Assemblee (DNA) heeft gisteren na lang wachten, informatie gekregen van de overheid aangaande de Suralco/Alcoa kwestie. Na een presentatie van vicepresident Ashwin Adhin, stonden diverse leden van het parlement erop dat de voorbereiding of de reeds aangevangen ontmanteling van de aluinaarderaffinaderij te Paranam, onmiddellijk gestaakt wordt totdat de Brokopondo-overeenkomst formeel door de assemblee is beëindigd. NDP-fractieleider André Misie-kaba, zei dat de ontmanteling van de raffinaderij in de ogen van het parlement een illegale handeling is. DNA-voorzitter Jennifer Geerlings-Simons, voegde eraan toe, dat eerdere beëindiging van de overeenkomst zonder formele toestemming van de andere partij, een wanprestatie oplevert.
In zijn presentatie ging Adhin in op het verloop van de onderhandelingen met Alcoa en op wat er tot nog toe is bereikt. Over de ontmanteling van de Paranam raffinaderij, haalde hij aan dat nadat de regering een due diligence had gedaan in 2015, het al vast stond dat de raffinaderij ontmanteld zou worden. De regering had kenbaar gemaakt aan Suralco dat zij geen interesse had in de overname van de faciliteiten. Dit kwam volgens de vicepresident vanwege de financiële injectie die nodig was om de continuïteit van de faciliteiten te garanderen en vanwege het feit dat er op dat moment simpelweg niet genoeg bauxiet voorradig was om de raffinaderij operationeel te houden en de lage wereldmarktprijs voor aluinaarde.
Gelet op het feit dat op korte tot middellange termijn de faciliteiten niet operationeel zouden zijn, kon er volgens de vicepresident uit veiligheidsoverwegingen en vanwege het feit dat er zo spoedig mogelijk bodemsanering moest plaatsvinden, geen ander besluit worden genomen dan te starten met de eerste fase van de ontmanteling van de raffinaderij. De vicepresident zei dat het niet overgaan tot ontmanteling, een direct gevaar oplevert voor de werknemers en anderen die op het terrein aanwezig moeten zijn. Bovendien zou dit volgens hem resulteren in het uitstellen van de bodemsanering, wat de schade aan het milieu zou kunnen verhogen. Hij benadrukte dat de regering de beslissing genomen heeft ter voorkoming van calamiteiten, die zouden kunnen leiden tot verontreiniging van het grondwater. Volgens Adhin is deze informatie afkomstig uit onderzoeken die opgenomen zijn in rapporten. Op vragen van de assembleeleden, zei de vicepresident dat deze documenten over twee weken gedeeld kunnen worden met het parlement. Misiekaba ziet dit graag gebeuren, zodat het parlement zelf kan nagaan als er daadwerkelijk sprake is van een directe dreiging. Tevens wil het parlement nagaan of de regering een goed besluit heeft genomen ten aanzien van de ontmanteling van de raffinaderij.
Daarnaast hebben diverse leden gezegd dat zij zo snel mogelijk inzage willen hebben in de gewijzigde Brokopondo-overeenkomst. De vicepresident gaf aan dat deze pas op 25 september aanstaande naar het college gestuurd kan worden, omdat die nog vertaald moet worden naar het Nederlands. De oorspronkelijke overeenkomt is de basis waarop de bauxietactiviteiten van Suralco/Alcoa gestoeld zijn. VHP-fractieleider Chan Santokhi, zei dat de geheimzinnigheid over de Suralco- kwestie is begonnen nadat de Suralco de productie van aluinaarde in november 2015 definitief had beëindigd, daarmee is de Brokopondo-overeenkomst de facto beëindigd, terwijl de overeenkomst de jure door het parlement moet worden gesanctioneerd. De overeenkomst loopt tot 2033. Santokhi en Geerlings-Simons vinden beiden dat er gezegd kan worden dat er sprake is van wanprestatie, kijkend naar de activiteiten die met betrekking tot de ontmanteling van de raffinaderij ontplooid worden.

door Richelle Mac-Nack