‘Minister Elias verdient een pluimpje’

De minister van Volksgezondheid, Antoine Elias, heeft gis-teren William Deel, directeur van het ’s Lands Hospitaal, ontslagen. De reden hiervoor is dat Deel te veel geld toucheert, als directeur ontving hij euro 5.000 per maand, maar hij is tegelijkertijd ook consultant bij het hospitaal en daarvoor toucheert hij rond de euro 10.000 per maand.
VHP-parlementariër Dew Sharman tevens lid van de vaste commissie van het ministerie van Volksgezondheid in het parlement, zegt desgevraagd dat de minister een pluimpje verdient voor het ingrijpen bij het ’s Lands Hospitaal. Sharman vindt het een vreemde combinatie dat een directeur ook consultant is op dezelfde werkplek en vraagt zich af hoe een directeur die tevens werknemer is, zichzelf op-drachten geeft. Sharman benadrukt dat het nu hoog tijd wordt dat alle ziekenhuizen doorgelicht worden.
Minister Elias had in het parlement aangegeven, dat hij bezig is om de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) te doorlichten, maar Shar-man vindt dat gezien de problemen in de gezondheidszorg, alle zorginstellingen doorgelicht moeten worden. Hij zegt dat hij in het parlement meerdere ke-ren gevraagd heeft om een onderzoek in te stellen naar het honorarium van de directieleden van de ziekenhuizen. “Ik ben niet bekend met de malversaties bij ziekenhuizen. Maar als daar sprake van is, moeten die ziekenhuizen of personen die zich hieraan schuldig maken, onmiddellijk hard aangepakt worden en zich verantwoorden. Aan mij is dit niet gerapporteerd.” Zo reageerde Manodj Hindori, voorzitter van de Nationale Ziekenhuisraad (NZR), op uitspraken gedaan in het parlement over malversaties bij ziekenhuizen, waarbij oneigenlijke declaraties en vergoedingen genoemd zijn.
Minister Elias heeft intussen aan het parlement meegedeeld, dat vooral de omgang met de financiële middelen bij de gezondheidsinstellingen, zorgelijk te noemen is. Er is daarom een complete doorlichting gepland voor alle ziekenhuizen en gezondheidsinstellingen, waarbij zij volledig inzage moeten geven in hun financiën. “Ik heb geen enkel probleem met het doorlichten van de ziekenhuizen”, aldus Hindori. Hij gaf aan dat ziekenhuizen en gezondheidsinstellingen transparant moeten zijn en moeten kunnen verantwoorden hoe de gelden worden besteed. “De stortingen van de overheid ko-men uit staatsmiddelen c.q. belastinggelden, dus je moet te allen tijde verantwoording kunnen afleggen”, zegt Hindori.

door Johannes Damodar Patak