‘DNA- voorzitter hoofdschuldige zwakke positie parlement in kwestie Suralco’

Arnold Kruisland, oud- parlementariër, is van mening dat de zwakke positie van het parlement in de kwestie Suralco, te wijten is aan de voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA), Jennifer Geerlings- Simons. Hij geeft aan dat zij het parlement niet beschermt door krachtig op te treden en door ervoor te zorgen dat het parlement op de juiste manier behandeld en bejegend wordt. Volgens Kruisland gaat het de assembleevoorzitter om het eigenbelang, zij wil in een goed blaadje blijven staan bij de president tevens voorzitter van de Nationale Democratische Partij (NDP), Desiré Bouterse.
Over de houding van de coalitie in deze kwestie, zegt hij dat alom bekend is dat de coalitie bestaat uit jaknikkers. De president hoeft volgens hem dan ook geen rekening te houden met het parlement, omdat het blindelings wordt ondersteund door de coalitie en assembleevoorzitter. Kruisland zegt ervan overtuigd te zijn dat in zijn tijd de regering nooit zover zou zijn gekomen, het parlement zou al lang een motie van wantrouwen hebben goedgekeurd tegen de regering.
Kruisland neemt het de oppositie kwalijk dat zij gisteren niet daarmee is gekomen.
Het parlement heeft gisteren vergaderd over de kwestie Suralco. President Desiré Bouterse was afwezig.
Vicepresident Ashwin Adhin heeft geprobeerd duidelijkheid te brengen in de kwestie over de ontmanteling van de raffinaderij. Over twee weken zal hij de onderzoeksrapporten op-sturen waaruit zou moeten blijken dat het overeind blijven van de aluinaardeplant, een directe dreiging voor het milieu vormt en een gevaar voor de personen die daar nog werken. De conceptovereenkomsten zullen volgens Adhin 25 september worden opgestuurd naar het parlement, omdat die nog vertaald moeten worden naar het Nederlands. “Ik vind het jammer en zielig dat er zo omgesprongen wordt met de belangen van het volk”, aldus Kruisland. Dilip Sardjoe is volgens Kruis-land bewust aangetrokken als voorzitter van de onderhandelingscommissie met de Alcoa. De oud- parlementariër vraagt zich af wat voor kennis en ervaring Sardjoe heeft in deze kwestie.
Volgens hem hoort Sardjoe geen deel uit te maken van een dergelijke commissie, omdat zijn naam is genoemd in een onderzoek naar het aannemen van smeergelden bij de bouw van de Wijden-boschbrug.
Kruisland geeft aan dat er harde bewijzen hiervan zijn en dat Ballast Nedam veroordeeld is geworden. “Hij is opzettelijk aangewezen om een nyan te maken en persoonlijke belangen te behartigen”, aldus de oud- parlementariër.
Het parlement heeft gisteren van de regering geëist dat de ontmanteling van de aluinaarderaffinaderij onmiddellijk wordt gestaakt. Adhin heeft hierop niet gerea-geerd. Het is niet duidelijk of Alcoa hieraan gehoor zal geven.
Volgens Kruisland zal dat niet gebeuren, omdat de multinational lak heeft aan het parlement, bovendien heeft Alcoa groenlicht gekregen van de regering om te handelen zoals zij wil.
De oud- parlementariër stelt dat de juristen bij Alcoa, heel goed weten dat de Brokopon-do- overeenkomst alleen via het parlement gewijzigd kan worden. “Ze weten wat de positie van het parlement is en dat de meerderheid van het parlement dusdanig is gemanoeuvreerd, namelijk achter de regering staat”, zegt Kruisland.
Hij benadrukt dat geen punt noch komma van de Broko-pondo- overeenkomst gewijzigd kan worden zonder het parlement daarvan in kennis te stellen.
Gezien de houding van de coalitie en de assembleevoorzitter in deze kwestie, is Kruisland van mening dat er niet veel zal veranderen. Hij geeft aan dat Alcoa, die inmiddels begonnen is met de werkzaamheden, daarmee gewoon door zal gaan.

 

door Johannes Damodar Patak