STIEFMOEDERLIJKE BENADERING

Met de zeer bloedige kappartij in het centrum van Albina nog vers in het geheugen, werden we de afgelopen week wederom geconfronteerd met een ernstige vorm van misdrijf in dezelfde plaats, maar dit keer aan de Luitenant Weyneweg. Een Chinese supermarkt werd dit keer bestormd door gemaskerde rovers waarvan een van hen voorzien was van een jachtgeweer met afgezaagde loop. Mishandeling van minstens één persoon en vervolgens het afhandig maken van geld en andere bezittingen van de eigenaar, om vervolgens snel het pand weer te verlaten. Volgens een bericht van de politie voorlichtingsdienst,  zijn er nog geen aanhoudingen verricht. De politie bijgestaan door militairen, voert thans patrouilles uit in de grensplaats. Er broeit duidelijk iets in Albina en het is dan ook geen wonder dat de ondernemers aldaar, in het bijzonder de Chinese winkeliers, zich steeds onveiliger gevoelen. De politie in Albina  heeft te maken met onderbezetting en moet in het geval van calamiteiten gelijk de hulp inroepen van het detachement van het Nationaal Leger ondergebracht in de Akontoe Velanti kazerne.

Albina is in de afgelopen 25 jaar uitgegroeid tot een handelsdorp waar vooral de niet uit het gebied afkomstige handelaren van Chinese komaf, de grootste handelshuizen hebben gevestigd.  Enorme hoeveelheden aan handelswaar worden stroomnopwaarts gebracht en ook is het geen geheim, dat veel goederen naar de Franse oever worden gesmokkeld. Aan deze goederen wordt grof geld in euro’s verdiend. De lokale bevolking pikt daarbij een graantje van mee binnen het transport op land en te water. Sjacheraars verplaatsen zowel in Albina als in noordelijke en zuidelijke richting van de grensplaats goederen en personen. Ook bootslieden van de korjalen die varen tussen Albina en Saint-Laurent-du-Maroni vice-versa hebben er een redelijk bestaan , dat zeker niet gezien kan worden als vetpot. Ook de taxichauffeurs die tussen Paramaribo en Albina pendelen, hebben zich tot op heden redelijk staande kunnen houden.Echter trekken de gestegen transportkosten   een zware wissel op de portemonnee van deze mensen, omdat niet iedereen meer in staat is de hoge tarieven van de taxichauffeurs te betalen.  Dus daar is ook achteruitgang in de inkomsten te bespeuren. Wie in Albina en omgeving woont en niet door een zogeheten ‘hossel’ het hoofd boven water kan houden, raakt gefrustreerd en is sneller geneigd  de criminaliteit te omhelzen. Wat natuurlijk ook steekt, is dat de lokale handel floreert en het grote geld opstrijkt, terwijl de mensen die zichzelf als autochtoon zien, in veel opzichten het steeds slechter krijgen.

Wrevel en jaloezie hebben al vaker tot geweld tegen de handelaren ter plekke geleid. Ook heeft de overheid tot op heden nauwelijks iets gedaan om de werkloosheid in het oosten van het land aan te pakken en verminderen. Het moet haar dan ook niet bevreemden, dat de criminaliteit daar een stijgende lijn aan het vertonen is. Apartementencomplexen bouwen voor de politie en gesponsord door de Chinese ambassade met als doel, de Chinese handelsgemeenschap aldaar meer veiligheid te bieden tegen de plaatselijke criminelen, zal geen oplossing brengen voor het beschreven vraagstuk van Oost Suriname en in het bijzonder van Albina en omgeving. De overheid moet haar stiefmoederlijke benadering ten opzichte van het gebied verlaten en meer haar aandacht gaan vestigen op hoofdzakelijk de sociaal-maatschappelijke vraagstukken. Zolang er mensen in het gebied rondlopen met een rebelse instelling die ervan overtuigd zijn geraakt, dat de overheid ze niet ziet staan, waardoor ze op zichzelf zijn aangewezen, zal de criminaliteit aldaar niet afnemen.  De overheid zal ook moeten inzien dat ze een intensievere samenwerking met de Franse en Braziliaanse autoriteiten zal moeten bewerkstelligen om de misdaad in die regio, effectief te kunnen bestrijden. Talmen op de wijze zoals onze autoriteiten dat al jaren doen, zal slechts tot meer onveiligheid in het gebied leiden.