July 31, 2018


Geen extra kosten bij nieuwe arbeidswet


July 31, 2018

Minister Soewarto Moestadja van Arbeid, heeft aan het parlement gezegd dat de introductie van de Wet Conversie Arbeidsovereenkomst voor Bepaalde Tijd naar Arbeidsovereenkomst Onbepaalde Tijd, geen extra financiële verplichtingen oplegt aan de werkgever. Er vloeien ook geen extra financiële middelen uit voort bij de beëindiging van de dienstbetrekking en er worden ook geen extra administratieve verplichtingen ingevoerd. Dit zei Moestadja vanmorgen tijdens de openbare commissievergadering in De Nationale Assemblee (DNA). De bedoeling van deze wet is om rechtszekerheid te geven aan de werknemer, waarbij er van tevoren bescherming zal zijn voor een dienstbetrekking voor langere tijd. Met deze wet moeten situaties voorkomen worden waarbij er voor werknemers geen zekerheid is in bedrijven. Moestadja vindt het daarom van belang dat er met bedrijven voldoende gecommuniceerd wordt. Het komt nog veel voor dat werknemers in dienst zijn op basis van een korte arbeidsovereenkomst. Vaak wordt deze overeenkomst jaren achter elkaar verlengd zonder dat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt gesloten. Het ongelimiteerd verlengen van kortlopende contracten van arbeiders was niet verboden in de wetgeving, totdat de Wet Conversie Arbeidsovereenkomst voor Bepaalde Tijd naar Arbeidsovereenkomst Onbepaalde Tijd, werd ingesteld. Carl Breeveld (DOE) is van mening dat dat de wet niet alleen meer rechtszekerheid geeft. Volgens hem wordt met deze wet tegelijkertijd ook gewerkt aan de ordening van de arbeidsmarkt. Hij vindt ook dat in een sollicitatieoproep, concreet moet worden aangegeven wat er van de sollicitant verwacht wordt. Het komt volgens hem vaak voor dat zwangere vrouwen worden gediscrimineerd. Silvana Afonsoewa (NDP)staat positief achter deze wet, maar zegt dat er nog heel wat verduidelijking moet komen. Zij vindt het belangrijk dat het bedrijfsleven hier ook bij betrokken wordt, gezien zaken anders werken in de praktijk. Er moeten volgens Afonsoewa geen problemen ontstaan bij de uitvoering. Ruchsana Llahibaks (NDP) gaf aan dat er veel werk verricht moet worden bij de Arbeidsinspectie. “De Arbeidsinspectie moet minder werkgeversvriendelijk worden en meer arbeidsvriendelijk.” Volgens haar zijn er vaak onvoldoende middelen beschikbaar om het veld in te gaan.   -door Kimberley Fräser-

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249