AAN HET KORTSTE EIND

Het is en blijft een volslagen raadsel waarom de regering Bouterse geen totale transparantie toont over al hetgeen besproken en afgesproken is met de Alcoa voor en na het stopzetten van de activiteiten van de Amerikaanse multinational in ons land. Al jaren is de regering Bouterse door tussenkomst van haar onderhandelingscommissie, in gesprek met vertegenwoordigers van de Alcoa en tot nog toe heeft ze geweigerd De Nationale Assemblee als hoogste orgaan van staat op afdoende en bevredigende wijze te informeren over al hetgeen met de Alcoa is bereikt.  In de afgelopen jaren is dan ook de indruk ontstaan, dat de regering Bouterse zaken heeft afgesproken die niet in het voordeel van Suriname zijn en dat er dus sprake van is dat Suriname aan het kortste eind heeft getrokken. Thans zwaait Bouterse in een brief, gericht aan De Nationale Assemblee, met een zogeheten confidentialiteitsovereenkomst gesloten tussen haar  onderhandelingscommissie en de Alcoa. In dit akkoord zou zijn opgenomen dat  alleen op vragen die betrekking hebben op zaken die buiten de strekking van de confidentialiteitsovereenkomst vallen, in deze fase beantwoord mogen worden. Het moet hierdoor meer dan duidelijk zijn, dat de regering Bouterse en haar onderhandelingscommissie, deze zogeheten overeenkomst als dekking hanteren, om toch nog het parlement en de gehele samenleving in het duister te houden over wat in de afgelopen jaren is bekokstoofd met betrekking tot de bauxietindustrie.  In de afgelopen maanden en weken is wel naar buiten gekomen wat er besloten is over de uitgemijnde gebieden, de Paranam raffinaderij, en de Brokopondo krachtcentrale. En omdat de onderhandelingen zogenaamd nog gaande zijn, houdt men nog veel zaken die van levensgroot belang zijn voor deze natie en de toekomst van de bauxietindustrie, in het duister.  Velen zijn nu dan ook van mening dat de president in de kwestie Alcoa en bijvoorbeeld de sloop en overdracht van de Brokopondo krachtcentrale, zich verschuilen achter een confidentialiteitsovereenkomst. Maar ook velen vinden dat de regering juist in zo een belangrijke kwestie waarop het lands- en volksbelang boven alles gaat en staat, de volledige openheid van zaken dient te gelden.  De regering heeft naar de mening van velen, de assemblee volledig te informeren en niet langer zaken in achterkamertjes te bespreken en beslissen.  Ook voor wat betreft de overdracht van de Brokopondo krachtcentrale, doet de regering zeer geheimzinnig en dat leidt ongetwijfeld tot veel speculaties en verdachtmakingen dat ze de krachtcentrale als een heuse troef wenst te hanteren om er voordeel uit te halen tijdens de verkiezingen van 2020.  Morgen zal de Alcoa-kwestie wederom punt van bespreking zijn in De Nationale Assemblee. Te hopen is, dat er tijdens deze vergadering meer uit de bus komt dan tot nog toe het geval is geweest. Van de coalitie binnen De Nationale Assemblee hebben we morgen in ieder geval niet meer te verwachten dan de gebruikelijke en slaafse  ondersteuning van het paarse kabinet.

****

Wat een grapjas die Immilioh Lens, die met veel bravoure bekendmaakte corruptie onder jongeren binnen de NDP, te zullen onthullen. De ex-minister Faizal Abdoelgafoer zou volgens Lens corrupt zijn geweest en daarover zou hij spoedig zaken bloot leggen.  Er gingen slechts enkele dagen voorbij en Lens maakte bekend dat hij voorlopig pas op de plaats maakt en de beerput niet zal opentrekken. Lens is plotsklap van mening, dat zijn leven in gevaar komt als hij toch zou vertellen wat Abdoelgafoer en anderen allemaal zouden hebben gedaan dat niet door de beugel kan en als corruptie kan worden aangemerkt. Lens heeft zich nu onsterfelijk belachelijk gemaakt en niemand zal hem voortaan nog serieus nemen.  Zijn actie heeft juist veel weg van een  paars scenario om weer eventjes de aandacht van de vele en grote problemen waarmede dit land thans kampt, af te leiden.  Er zullen in aanloop naar de verkiezingen meer van dit soort clowneske zaken zich voordoen. Draaiboeken worden namelijk al vanaf de zogenaamde “revo” uit de jaren tachtig gelanceerd om de aandacht van de vele vraagstukken af te leiden en de spanning erin te houden.