July 28, 2018


RISICO’S SURINAAMSE ECONOMIE


July 28, 2018

Suriname, is het kleinste land in Zuid-Amerika, een land met een hoger middeninkomen en was een van de best presterende economieën in het Caraïbisch gebied tot de grondstoffenprijzen wereldwijd daalden in 2015. Het bruto binnenlands product (bbp) daalde in 2017 met 1,2%, een verbetering ten opzichte van het bbp van 2016 van het land. -10,5% (CIA). Deze diepe recessie werd verder beïnvloed door de sluiting van de Suralco raffinaderij en de contra-negatieve gevolgen van maatregelen voor begrotingsaanpassing door de regering. Andere risicofactoren voor de Surinaamse economie zijn onder meer de trage rebound van internationale grondstoffenprijzen, snelle devaluatie van de SRD, slechte belastinginning, corruptie bij overheidsfunctionarissen, hoge inflatiecijfers en vermindering van buitenlandse hulp. Om de macro-economische stabiliteit te handhaven, is de regering een privatiseringsprogramma gestart. Daarnaast groeien de export en investeringen in de mijnbouwsector en koolwaterstoffen.

De belangrijkste economische indicatoren voor 2017 zijn een bbp van 3,67 miljard USD, een daling van 300 USD per persoon van de bevolking (13.900 USD), 50,5% van het bbp in bruto nationale besparingen, 144.000 actieve werknemers, 9,1% werkloosheid en 14,9% van het bbp verzamelt door middel van belastingen. De staatsschuld bereikte 64,6% van het bbp in 2016 na de overname van de staatsbedrijfsschuld, gefinancierd door een overheidsobligatie van USD 550 miljoen die aan externe investeerders was verkocht, dit, evenals institutionele beperkingen en onvoldoende hervormingen, heeft Moody’s ertoe aangezet om de kredietwaardigheid van Suriname te verlagen naar B1.

De economie van Suriname wordt gekenmerkt door een sterke afhankelijkheid van de export van goud- en aardolieproducten. Deze grondstoffen vormen het grootste deel van de totale export en hebben een groot deel van de inkomsten van de overheid voor hun rekening genomen. Deze factoren maken de economie kwetsbaar voor schokken door veranderingen in de grondstoffenprijzen wereldwijd. De overheid speelt een grote rol in de economie door meer dan de helft van alle werknemers in dienst te nemen. Staatsondernemingen domineren ook een aantal industrieën. Het onafhankelijkheidsverdrag, ondertekend tussen Suriname en Nederland, omvatte een jaarlijkse hulp van 1,6 miljard euro, maar werd in 2012 opgeschort door het laatstgenoemde land op grond van het feit dat het Surinaamse parlement een wet goedkeurde die amnestie verleende aan de verdachten van moorden die op 8 december 1982 waren gepleegd.

Momenteel treft armoede bijna de helft van de bevolking. Bovendien staat Suriname op de 97ste plaats in de Human Development Indicators van UNDP en op de 77ste plaats van de 180 landen in de Corruption Perceptions Index 2017 van Transparency International.

Bron: https://import-export.societegenerale.fr/en/country/suriname/economy-country-risk

Dit Engelstalige artikel bevat realistische waarnemingen en als u goed leest, kunt u in grote lijnen volgen, dat het financieel-economisch wanbeleid van de regering Bouterse I en II, zijn weerslag daarop heeft en dat zij met allerlei argumenten tracht het volk in de maling te nemen.