July 28, 2018


ONGELOOFWAARDIGHEID VAN DE COALITIE IN DNA


July 28, 2018

Alweer heeft  een deel van DNA met name de coalitie, getoond dat wanneer het om  de geloofwaardigheid gaat, daarvan niet veel of soms helemaal niets te bespeuren valt. Deze lui hebben getoond geen drupje respect voor zichzelf te hebben, laat staan het respect voor de mensen die ze daar geplaatst hebben. Deze mensen zijn geen volksvertegenwoordigers, maar meer vertegenwoordigers voor zichzelf en hun politieke bazen. Dit alles is duidelijk tot uiting gekomen in de kwestie tijdens de aanname van de “Amnestiewet” en nu de MOU met de Alcoa, waarbij door de regering werd beloofd iets anders naar DNA te sturen, na afwijzing door de gehele DNA van de “oude” MOU. De regering die weet met welk spelletje ze bezig is, blijft de zaak steeds rekken, omdat ze weet dat de MOU welke door DNA werd afgewezen, juridische consequenties zal hebben, omdat deze MOU een bindend karakter heeft, hetgeen glashelder werd uitgelegd door een juriste in het programma To the Point. Zie daar de terugtrekking van de coalitie uit de gezamenlijke optrekking met leden van de oppositie in DNA m.b.t. deze kwestie. Uit deze houding van de coalitie valt duidelijk op te maken, dat ze alweer buigen voor de wil van hun politieke baas. Deze mensen die geen respect hebben voor hun eigen leven, zijn best instaat van de Bosjebrug te springen op verzoek van hun baas. Met dit hele gedoe van de Alcoa hebben ze niet alleen schande over zichzelf afgeroepen, maar jammer genoeg over de hele bevolking. Als lezer van dit stuk moet u weten, dat tussen die lui van de coalitie er zeker één is die vanwege zijn geloofsovertuiging heel goed weet dat alles dat zich in het donker afspeelt, eens aan het licht zal komen.( Marcus 4 vers 22) uit de bijbel zegt ons hierover alles. Door deze opstelling heeft de coalitie duidelijk laten zien hoe ze gedurende de regeerperioden van deze regering hun achterban en de rest van de bevolking, naar de knoppen hebben geholpen. Alleen het gezond verstand van de kiezer zal in 2020 ,  ervoor  zorgen dat wij afkomen van deze natie haters.

 

Een burger.