July 28, 2018


MOEDWILLIGE PESTERIJ


July 28, 2018

We zijn er zo langzamerhand en wel na vier weken, van overtuigd geraakt dat er vanwege het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie, OWT&C sprake is van pesterij dat kwaadaardige vormen heeft aangenomen. Al weken worden onze vuilcontainers niet meer door de vuilophalers die onder contract staan bij dit ministerie, opgehaald. In de afgelopen weken hebben wij vrijwel dagelijks contact opgenomen met dit ministerie en gevraagd waar het aan ligt dat het vuil niet wordt opgehaald. Eerst heette het dat de container die al decennialang werd geledigd, te zwaar zou zijn. Daarna werd ons voorgehouden dat we een betalingsachterstand hadden. Die werd gelijk weggewerkt en toch kwam er tot op heden geen verbetering in de situatie. Op een gegeven moment vonden we een vuilophaalbedrijf bereidt het vuilnis tegen extra betaling op te halen.  Daarna werd beterschap door meneer M. van OWT& C beloofd, maar tot op heden rijden de kraakperswagens die namens Openbare Werken belast zijn met de vuilophaal, steeds langs ons bedrijf en laten ze de containers staan. Derden maken er thans ook nog een gewoonte van hun huiselijk afval in en op de container van De West te deponeren. We hebben opzettelijk op verzoek van OWT&C, de vuilcontainer niet te vol gemaakt om te voorkomen dat we het verwijt krijgen, dat hij te vol en daardoor te zwaar zou zijn voor de hydraulische pompen van de kraakperswagen. Maar doordat derden er nu ook nog vuil in gooien, wordt hij natuurlijk weer te vol. Wij kijken vol belangstelling uit naar wat OWT&C nu zal doen om de door ons geregistreerde kwaadwilligheid te ontzenuwen.