July 28, 2018


GEVAARLIJK MATERIEEL OP DE WEG?


July 28, 2018

Afgelopen woensdag deed zich een ernstig ongeval voor op de Kennedyweg, niet ver van de oeververbinding over de Coropinakreek. De bestuurder van een lijnbus geraakte de controle over het stuur plotsklaps kwijt. Door een ernstig euvel in de stuurinrichting, kon de man het voertuig niet langer op de weg houden en knalde de bus, die op dat moment scholieren vervoerde, in de trens na eerst tegen een elektriciteitsmast te zijn gebotst. Er vielen verschillende gewonden waarvan twee zeer ernstig. Alle gewonde personen werden per ambulance naar een ziekeninrichting vervoerd. Wat precies de oorzaak van dit ongeval is geweest, moet nog grondig worden onderzocht. Er zijn verschillende lezingen over dit ongeval. Een daarvan is, dat de chauffeur veel te hard reed en op een gegeven moment de controle over het stuur verloor. Alvast heeft de politie achterhaald dat de man met een verlopen rijbewijs reed en niet dronken was. Een andere lezing is, dat de stuurinrichting het op een gegeven moment heeft begeven en dat de man het voertuig onmogelijk nog op de weg kon houden. Een onderzoek zal uitwijzen of er hier sprake was van een technisch euvel. Waar Keerpunt wel aandacht voor wenst te vragen, is dat er een zwaardere controle wordt gepleegd op de technische staat waarin de bussen die worden ingezet voor het openbaar vervoer, verkeren. Het ernstige vermoeden bestaat dat bushouders het de laatste tijd niet meer zo nauw nemen met het reguliere onderhoud van hun materieel en dat uitstellen, omdat de kosten zo enorm zijn opgelopen en men het vaak genoeg financieel niet meer redt met de huidige inkomsten die voortvloeien uit te lage tarieven. Tarieven die zwaar zijn aangetast door de gestegen prijzen voor onderdelen en banden. De lijnbussen zien er dan ook steeds gammeler uit en kunnen door gebrekkig onderhoud, een groot gevaar gaan vormen voor de inzittenden. De overheid heeft tot taak de controle op de technische staat van de voertuigen op te voeren. Er zijn naar onze mening nog te veel busexploitanten die meer belang hechten aan het financiële voordeel dan aan de veiligheid van de passagiers die ze dagelijks vervoeren.