July 28, 2018


EUROVREES


July 28, 2018

De Nederlandse douane heeft in de maand april van dit jaar een geldzending, groot 19.5 miljoen euro, welke door de Centrale Bank van Suriname in contanten naar Nederland is verzonden en bestemd voor betalingen in Europa, bij aankomst op Schiphol in beslag genomen. Het miljoenenbedrag behoort cliënten van de Hakrinbank, DSB en Finabank toe en zou gebruikt worden voor betalingen aan met name ondernemingen in het buitenland. De douane ging tot het confisqueren van dit geld over geruggesteund door het Openbaar Ministerie in Noord-Holland. Bij deze actie werd niet meegedeeld waarom het geld werd vastgehouden en pas later werd het voor velen duidelijk, dat de Nederlandse autoriteiten aanwijzingen zouden hebben dat het geld van witwaspraktijken afkomstig is. Officieel is hierover nog geen mededeling gedaan door de Nederlandse autoriteiten, als we mogen afgaan op de verklaring die minister Gillmore Hoefdraad van Financiën in een vergadering van De Nationale Assemblee heeft afgelegd. Dus als Hoefdraad geen leugens vertelt, hebben de Nederlanders nog steeds niet concreet aangegeven waarom ze miljoenen van ons land en haar ondernemers vasthoudt. Kort geleden werd nog eens 4.5 miljoen euro van de Republic Bank in beslag genomen door de douane in Nederland. Wordt ook dat bedrag aan contanten door de Nederlandse justitie gekoppeld aan witwaspraktijken? Door deze handelingen van de Nederlandse douane, zijn velen in dit land kopschuw geworden om zaken te doen in de Europese munteenheid en werkt men liever met de US-dollar. Ook bij de banken stelt men tal van vragen aan de cliënten als ze euro’s willen aanbieden. In het giraal euro geldverkeer in Suriname, gaat het nu nog niet al te ingewikkeld toe als het gaat om bekend staande bonafide ondernemingen. Maar de angst voor de euro en het verhandelen van deze munteenheid zit er behoorlijk in. Dat is ook te merken aan de gekelderde wisselwaarde ten opzichte van de SRD. Voor de inbeslagname van de miljoenen euro’s door de Nederlandse douane, lag de koers van de euro aanzienlijk hoger dan die van de US-dollar ten opzichte van de SRD. Daar is een behoorlijke verandering in gekomen en die is nu vrijwel gelijk komen te liggen. De overmakingen van grotere euro bedragen richting Nederland en misschien ook wel andere EU-staten, zullen nu een heel stuk moeilijker toegaan, wat uiteindelijk wel gevolgen zal hebben voor de import van producten uit de EU-lidstaten. Wat allang geen geheim meer is, is dat in Europa en de Verenigde Staten van Amerika, bepaalde banken geen zaken meer met onze valutabanken willen doen en dat ook openlijk zeggen. “You are a high risk country”, is aan verschillende lokale ondernemers hier meegedeeld. En dit heeft allemaal te maken met de slechte naam die wij hebben gekregen door de drugshandel en het witwassen van crimineel verkregen geld. Zolang we niet in staat zijn hardere maatregelen te treffen tegen deze vormen van misdaad, zullen we steeds verder in een isolement geraken. Geen enkel land houdt het vol om zijn economie drijvende te houden door de toepassing van financiële middelen uit het zwaar criminele circuit. De regering Bouterse heeft daarom geen enkele keus dan strenger te gaan optreden tegen de hier aanwezige en vrijelijk werkende drugsbaronnen. Doet ze dat niet, dan zullen we snel de desastreuze consequenties daarvan ondervinden. Nederland heeft reeds een signaal afgegeven door ons geld te confisqueren, als we geen drastische maatregelen treffen, zullen ook andere landen ons de duimschroeven aandraaien. En als dat zich voltrekt, begint de ellende pas goed voor ons land.