July 28, 2018


DE SKALIAN VLOEK


July 28, 2018

Bewoners van het eiland Asalobie, nabij Langetabbetje hebben hun beklag gedaan over vier kolossale skalians die al maanden activiteiten ontplooien in het gebied. Nog steeds komen er ook meldingen over het aantal skalians op het Prof. Dr. Ir. W.J. van Blommesteinmeer, dat niet af- maar toeneemt. Ondertussen blijft Regilio Dodson, minister van Natuurlijke Hulpbronnen, zijn leugenachtige uiteenzetting prediken voor de media. De regering beseft nog steeds niet wat de consequenties zijn op de langere termijn voor de bewoners van dit gebied. Het milieu en drinkwater worden totaal vervuild, bossen en dieren sterven door al het gif dat uitgestrooid wordt. Men vergeet maar al te graag onze prachtige fauna. Ons land bezit veel kostbare grondstoffen die op verschillende manieren uit de grond worden gehaald. Elke regering probeert daardoor de ‘beste’ deal voor Suriname te maken. Maar lijken deze grondstoffen nu niet meer een vloek dan een zegen? De skalians worden al geruime tijd als een vloek gezien op het stuwmeer. Het gebied rondom het stuwmeer wordt door de goudwinning zwaar verontreinigd. Ooggetuigen vertellen ons, dat de skalians daadwerkelijk nog actief bezig zijn goud te zoeken in de rivieren. De eigenaren van deze vaartuigen hebben duidelijk lak aan wet- en regelgeving, omdat zij waarschijnlijk genoeg tyuku betalen om ongestoord hun werkzaamheden te kunnen verrichten. Dit heeft natuurlijk ook gevolgen voor de lokale bevolking in het gebied.

Het bouwen van nieuwe skalians is nooit opgehouden. Wij, van Keerpunt, hebben duidelijk het bewijs, bestaande uit een foto, in maart van dit jaar gepubliceerd. Maar de minister blijft glashard volhouden dat kwikvervuiling wordt opgespoord door de skalians, terwijl duidelijk is dat de skalians de vervuilers zijn. Wie gelooft deze man nog? De werkzaamheden van skalians blijken niet te zijn opgehouden. Ook tracht de bewindsman met man en macht zijn eigen positie te beschermen, sinds het voor hem allang duidelijk is, dat de skalian goudrovers innig gelieerd zijn aan de hoogste leiding van de NDP. Het wordt de hoogste tijd, dat deze minister die nu vrijwel door een ieder als zielepoot en pajongwaaier van de NDP wordt gezien, de eer aan zichzelf houdt en opstapt.