July 23, 2018


ZEER OPMERKELIJK


July 23, 2018

Zeer opvallend is het wel dat de politieke partij NDP binnen een periode van 10 dagen, twee structurenvergaderingen houdt. Opvallend, omdat in de afgelopen maanden, het bestuur van deze partij het vermoedelijk niet nodig achtte bijeenkomsten met de structuren te beleggen. Maar zoals deze partij functioneert met inzetbare lieden die de stemming binnen de verschillende ressorten peilen, is het de hoogste tijd om met de structuren te vergaderen, omdat ook binnen de aanhang van de NDP, de onvrede over het tot nog toe gevoerde regeringsbeleid, aanzienlijk is toegenomen. Niet alleen bij de aanhang van de oppositionele politieke partijen en andere lotgenoten in dit land heeft de economische en financiële crisis enorme schade aan de leefomstandigheden veroorzaakt, maar ook bij de aanhang van de NDP is het pienaren en de zwaar vernielde koopkracht behoorlijk aangekomen. Velen voelen zich in de steek gelaten door de NDP-regering en storen zich hevig aan de zwaar toegenomen corruptie, gepleegd de afgelopen 8 jaar en die veelal onbestraft is gebleven. Waar men nog niet met zoveel woorden over spreekt, is de corruptie gepleegd door vooraanstaanden binnen de partij en waartegen geen juridische stappen zijn ondernomen. Bepaalde corrupte figuren werden zelfs beloond met adviseursfuncties. Geen wonder dat er thans stemmen opgaan vanuit de basis van de partij, dat er toch opgetreden moet worden tegen corruptie en dat heeft niets te maken met ondermijning van de partij, maar juist met reiniging van het geheel. De politieke leider die voor velen een uitgeputte indruk maakt, moet niet denken dat hij met beschuldiging aan de NDP’ers inzake hun negatieve instelling, ze zal enthousiasmeren om wederom hun schouders te plaatsen onder het werk van de partij, zonder dat er zichtbare positieve veranderingen komen in de positie van de doorsnee Surinamers; kortom, dat er een duidelijke en zichtbare verlichting komt in hun bestaan. Het gaat niet goed in ons land en daar zijn zovelen het over eens en ook binnen de NDP rommelt het en stijgt de onvrede over de impotentie van dit kabinet om verbetering voor het hele volk te brengen. In hele cruciale onderdelen van de maatschappij dreigt de zaak ineen te storten. We denken daarbij slechts aan de volksgezondheid, het onderwijs en het openbaar vervoer; daar stijgt de onvrede en merkt men in de NDP dat de aanhang verandering c.q. verbetering wenst. De leiding van de partij kan dan wel verklaren dat de regering hard werkt en vooruitgang boekt, maar daar valt in de praktijk maar heel weinig van te merken. Ze zal in de komende maanden voorafgaande de verkiezingen van 2020, het volk moeten tonen dat ze in staat is echte verlichting in zijn lijden te brengen. Slaagt ze daar niet in en houdt ze het bij mooie beloftes en holle frasen, dan gaat ze in 2020 zeker de boot in. Ze heeft aan het begin van deze week weer een totaal verkeerd signaal afgegeven door onthullingen over de zoveelste zeer kostbare dienstreis van de minister van Buitenlandse Zaken met delegatie en dat allemaal in een periode dat de algehele gezondheidszorg op instorten staat wegens het niet nakomen van maandelijkse financiële verplichtingen vanwege het departement van Financiën. Er is nergens geld voor en de overheid blijft de grootste wanbetaalster, maar er is wel geld voor de reislust van de leden uit dit kabinet. De regering Bouterse is door dit gevoerde en aanhoudende verkwistende beleid, heel duidelijk haar eigen glazen aan het ingooien.

******
Bewoners van Rainville hopen dat de politie van Geyersvlijt het thans tot haar directe taak beschouwt in de nachtelijke uren van het weekend ze te beschermen tegen wat gerust als straatterrorisme kan worden bestempeld. Al jaren schrijven we over de vreselijke geluidsoverlast die wordt veroorzaakt in de nachtelijke uren van vrijdag op zaterdag en in het bijzonder de kleine uurtjes van zaterdag op zondag aan de Wilhelminastraat ter hoogte van Bakkerij Hollandia en de zijstraten. Mensen die aldaar woonachtig zijn, worden op de meest onmogelijke tijden steeds weer gestoord door figuren, die er met snelle auto’s racen en met gierende banden wegrijden op voornamelijk de Wilhelminastraat en tenslotte door de reusachtige geluidsinstallaties die in auto’s en busjes zijn aangebracht de totale omgeving ernstig storen en menigeen een slapeloze nacht bezorgen. Wat de zaak alleen maar erger maakt, is het overmatig alcoholgebruik van de aanwezigen . Op de zondagmorgen ligt het trottoir dan ook bezaaid met lege en gebroken bier- en whiskyflessen en overal liggen de foambakjes waarin de nacht tevoren voeding heeft gezeten. Straatprostitutie zou hierbij ook haar intrede hebben gedaan en daar wordt naar verluidt behoorlijk wat mee verdiend. Het wordt de hoogste tijd dat er hoge boetes komen voor dit wangedrag en het terroriseren van hele buurten . Ook het in beslag nemen van de absurde geluidsinstallaties waarmede mensen groot ongerief wordt bezorgd, dient te geschieden. Alleen als de politie hard optreedt en voldoende ondersteuning geniet van hogerop, zal hier een einde aan kunnen worden gebracht. Dezelfde geluidsoverlast wordt ook veroorzaakt aan de Waterkant tussen het Hoekhuis en het Waaggebouw. Daar zijn het de auto’s en busjes die de geluidsnorm overschrijden met hun overdadige keiharde muziek en een asociale standhouder die zijn muziek veel te luid aanzet en wel in de nachtelijke uren van vrijdag op zaterdag. Hier zou de DC van Paramaribo Noord-Oost gemakkelijk verandering c.q. verbetering in kunnen brengen. Waar een wil is, is er normaal gesproken wel een weg.