July 21, 2018


WATEROVERLAST


July 21, 2018

Door de aanhoudende regen van de afgelopen periode zijn verschillende gebieden in het district Wanica blank komen te staan. In het ressort Nieuwe Grond en het ressort Lelydorp, zijn de goten niet te onderscheiden van het wegdek. Ook scholen hebben te kampen met wateroverlast, zoals de muloschool aan de Noordpoolweg. Mondelinge examens moesten uitgesteld worden naar de volgende week. De begraafplaats aan de Schotelweg was ondergelopen, terwijl diverse onverharde binnenwegen onbegaanbaar zijn. Audrey Hankers, districtscommissaris (dc) van Wanica Zuid- Oost, heeft gezegd dat de ondergelopen gebieden haar aandacht hebben. De minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C), Patrick Pengel, had op uitnodiging van de dc een oriëntatiebezoek gebracht aan de ondergelopen gebieden, waarna er werkafspraken zijn gemaakt die moeten leiden tot een structurele oplossing. Echter is het probleem van wateroverlast nog niet volledig onder controle. Dit is natuurlijk niet alleen een aangelegenheid van de regering, maar ook van de burgers die moeten helpen bij het schoonhouden van hun goten en geen vuil op straat moeten gooien, omdat hierdoor rioleringen en goten verstopt raken, met als gevolg dat het water niet wegstroomt. Wanneer kreken opgeschoond worden, blijkt dat ze vol zitten met vuil dat gedumpt is door burgers.  De samenleving wordt de dupe van haar eigen gedrag. Toch hopen wij dat de autoriteiten zo snel als mogelijk met een duurzame oplossing komen zodat het probleem van de wateroverlast voor eens en voor altijd voorbij is. De zware regenperiodes zijn nu achter de rug en we hopen dat de regering niet wacht tot de volgende regentijd, maar voortvarend het probleem van wateroverlast, aan gaat pakken.