July 21, 2018


VEILIGHEID OP SCHERP


July 21, 2018

Het derde kwartaal is straks achter de rug dan is het weer tijd voor de grote vakantie. Dit is de periode waarin gezinnen, maar ook scholieren, uitstapjes gaan maken zodat volop genoten kan worden van de natuur en het water. De recreatieoorden die voornamelijk in het district Para liggen, hebben in deze periode ook dan de meeste bezoekers. Echter zijn de verhalen van de vele ongevallen die zich voordoen op de recreatieoorden ons niet onbekend. De veiligheid op de recreatieoorden is daarom van groot belang. Elk jaar verdrinken er kinderen en jongeren en wat een gezellig dagje uit had moeten zijn, eindigt dan in een tragedie. Overheidsinstanties en houders van recreatieoorden, zullen in de komende vakantieperiode nauw samenwerken om de vakantieoorden in Para tijdens de komende vakantieperiode veilig en schoon te houden. Afgelopen maandag is op het commissariaat van Para een evaluatiemeeting gehouden met houders van recreatieoorden waarin de voorwaarden voor het exploiteren van een recreatieoord zijn besproken. Alcoholmisbruik, politiesurveillance op de oorden en op de openbare weg, hygiëne en brandpreventie, zijn onderwerpen die aan de orde zijn geweest op de bijeenkomst. De frequentie van vuilophaal in recreatieoorden zal in deze verhoogd worden. Vooral het laatste moet in orde gemaakt worden, omdat met de extra bezoekers er ook extra vuil in de tonnen komt. Aan de bezoekers van de oorden zal ook een beroep gedaan worden, zij kunnen, indien mogelijk, hun vuil meenemen naar de stad. Het vuil moet vooral niet langs de wegen wordt gedumpt. Dit zal betekenen dat het commissariaat extra personeel zal moeten inzetten om het district schoon te houden. Daarnaast speelt de watervoorziening met gezuiverd leidingwater en de plaatsing van sanitaire voorzieningen, ook een belangrijke rol. Dit zodat er geen gevaar dreigt voor inmenging met het zwemwater. Een belangrijk fenomeen is dat er steeds nieuwe oorden komen die niet gescreend zijn door de autoriteiten. Veelal ontbreken  er op deze oorden getrainde lifeguards en zijn er weinig tot geen veiligheidsmaatregelen bij ongevallen. Ook ontbreken er vaak zichtbare dieptelatten die de diepte van het water aangeven. Aan ouders en verzorgers wordt gevraagd attent te zijn en vooral te letten op hun kinderen, maar ook de bekendmaking in de media over de geschikte oorden te volgen.