July 21, 2018


SCHOON SCHIP MAKEN


July 21, 2018

Men ziet vaak wel de splinter in het oog van de ander, maar niet de balk in het eigen oog. Dit kan ook gezegd worden over de paarse jongeren die elkaar eerst om de nek hangen, maar elkaar daarna allerlei verwijten maken. Emilio Lens, oprichter van de Jongeren Anticorruptie Beweging, verscheen vorige week in de media. Hij heeft het nobele streven om mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan bepaalde strafbare feiten, met name corruptie, voor de rechter te slepen. Hij heeft niet gezegd waarom hij nu pas begint met een dergelijke beweging, terwijl de corruptie al jarenlang welig tiert. Het gaat hem vooral om corruptie gepleegd door leden van de paarse partij, hij heeft gezegd leden die niet correct handelen, stuk voor stuk aan te pakken. Schoon schip maken in de eigen partij. Is dit Lens’ zijn eigen idee, of heeft iemand binnen de partij bedacht dat dit een goed moment is om de partij te zuiveren van corrupte elementen? Hoe het ook zij, Lens is misschien niet de juiste persoon, hij is zelf in aanraking met de justitie gekomen. Hij werd beschuldigd van ontucht met een minderjarige en verkrachting van een volwassen vrouw. Zaken die de samenleving misschien vergeten is, maar op het moment dat iemand zegt partijleden aan te pakken die strafbare feiten plegen, komen ze weer naar boven. Overigens vindt er over de gehele linie corruptie plaats. Corruptie kan daarom beter aangepakt worden door een instituut dat onafhankelijk is en niet gebonden is aan een bepaalde politieke kleur.