July 21, 2018


Klanten Kensenhuis N.V starten met handtekeningenactie


July 21, 2018

De mensen die een perceel hebben gekocht in de drie projecten van Kensenhuis N.V, zijn het beu dat ze worden meegesleurd in het dispuut tussen het bedrijf en het plantagebestuur. Het gaat om een project in Meursweg, in Rijsdijk en het project Copieboesie achteraan Bernarddorp.

Door het dispuut en de rechtszaak die daarmee gepaard gaat, heeft de rechter beslag gelegd op de gronden. Dit betekent dat geen van de partijen beheersdaden op de gronden mag uitoefenen of gelden mag innen ten behoeve hiervan bij de cliënten. Door deze ontwikkelingen hebben de kopers van de gronden besloten zich te verenigen in de Belangenorganisatie Bewoners Projecten Para, onder leiding van de initiatiefnemer Dinesh Rambaran-Mishre. Hij laat weten dat de bestuursleden van het plantagebestuur zich niet houden aan de regels behorende bij de beslaglegging. Rambaran-Mishre zegt dat de groep al een hele poos gedupeerd wordt en daarom morgen, zondag 22 juli, een handtekeningenactie organiseert aan de Waterkant bij de Craftmarket (Amtasa), om aandacht te vragen voor de problemen.

De initiatiefnemer legt uit dat de kopers reeds hun misnoegen hebben geuit, echter hebben ze nu besloten om fysiek bij elkaar te komen en hun standpunt duidelijk kenbaar te maken aan de gemeenschap. Hij legt uit dat de situatie steeds erger wordt voor de groep. “Ik ben gisteren nog geconfronteerd met een geval van een mevrouw die haar perceel helemaal heeft afbetaald en nu is haar grond afgepakt door het plantagebestuur en aan iemand anders gegeven”, zegt hij. Rambaran-Mishre zegt dat dit de problemen zijn waarvoor zij aandacht vragen. Hij legt uit dat de cliënten zaken hebben gedaan met Kensenhuis N.V. en niet met het plantagebestuur. “Dus wat er zich afspeelt tussen verkavelaar en plantagebestuur, laat ons koud. We hebben overeenkomsten gesloten met de verkavelaar”, aldus de initiatiefnemer.

Volgens Rambaran-Mishre heeft de verkavelaar ervoor gezorgd dat alle kosten die gepaard gingen met de erfgenamen en het bestuur, betaald zijn. Maar dat lost het probleem met het bestuur toch niet op.

De handtekeningenactie moet volgens hem een aanzet zijn om duidelijke wetgeving omtrent boedelkwesties tot stand te brengen en plantagebesturen. Ook wil de belangenorganisatie een gesprek hebben met de voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA). Dit omdat de organisatie NDP-parlementariër Patrick Kensenhuis, verantwoordelijk stelt voor de problemen die zijn ontstaan, gezien hij de vorige voorzitter van het plantagebestuur was. Met een gesprek met de DNA-voorzitter hoopt de belangenorganisatie dat het Kensenhuis op zijn verantwoordelijkheden gewezen wordt.

door Richelle Mac-Nack