July 21, 2018


HOUTTRUCKS NOG ALTIJD GEVAARLIJK


July 21, 2018

Keerpunt heeft meerdere malen gewezen op de vele gevaren die gepaard gaan met het houttransport over de openbare wegen en de gevolgen die dit kan hebben voor de wegen waarover vrijwel dagelijks het houttransport plaatsvindt.  Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie, is ook bekend met de gevolgen en had daarom een controlemechanisme in het leven geroepen dat bestond uit leden van het ministerie die bijgestaan werden door leden van het Korps Politie Suriname. Het controlemechanisme zou erop toezien dat houttrucks niet te zwaar beladen werden. Een goed initiatief, alleen was het geen lang leven beschoren. Het gevolg is dat wederom het toegestane gewicht wordt overschreden. Dit verschijnsel kan gezien worden in zowel het oosten als het zuiden van het land. Behalve dat de trucks overbeladen zijn, houden de chauffeurs geen rekening met andere weggebruikers. Ze rijden met een vrij grote snelheid wat meerdere malen geresulteerd heeft in aanrijdingen. Ze houden er zelfs geen rekening mee dat ze rijden door dicht bewoonde gebieden. Nu blijkt dat ook de bewoners van het district Coronie zich ergeren aan de manier waarop chauffeurs door de bewoonde gebieden rijden. Een volksvertegenwoordiger heeft zich daarover uitgelaten, volgens hem houden de chauffeurs in Coronie er dezelfde mentaliteit op na. Er wordt geen rekening gehouden met de bewoners. De chauffeurs rijden zonder eraan te denken dat door een verkeerde beweging, er een ramp kan ontstaan. Er wordt al zolang gezegd dat het transport van houtblokken via het water moet geschieden en indien dit niet mogelijk is, moet het veilig geschieden. Maar zolang controle uitblijft, zullen de chauffeurs de regels aan hun laars lappen.