July 21, 2018


BUITEN ZIJN BOEKJE


July 21, 2018

De afgelopen twee weken is er veel te doen geweest rond de zogeheten Counter Terrorism Intelligence Unit, CTIU, die enkele jaren geleden in het leven werd geroepen ter bestrijding van de drugscriminaliteit, illegale wapenhandel mensenhandel en terrorisme. De unit zou op eigen houtje door minister Getrouw van Justitie en Politie zijn ontmanteld en de leden van de unit zouden naar verschillende afdelingen van het Korps Politie Suriname zijn overgeplaatst. De minister zou deze stap om voor hem bekende redenen hebben genomen en had voor het nemen van deze maatregel de ondersteuning van de waarnemende korpschef Prade. In deze besluitvorming werd de procureur-generaal aan wie de unit wel rapporteerde, niet gekend. Dat de minister van Justitie en Politie wel overleg over het ontmantelen van de unit met de procureur-generaal Baidjnath Panday zou hebben gehad, is achteraf een grove leugen gebleken, een leugen die hij in De Nationale Assemblee verkondigde. De unit zou in andere verklaringen van de minister niet zijn ontmanteld, maar wel zouden leden zijn overgeplaatst, hetgeen natuurlijk inhoudt dat er sprake was van uitholling van een zeer efficiënt en professioneel werkend opsporingsonderdeel, dat bemand werd door politieagenten , militairen en leden van de inlichtingendiensten. Bovendien is het zo dat de CTIU door haar zeer succesvol optreden tegen de in dit land opererende drugsbendes en terreurverdachten, steeds meer waardering en samenwerking van buitenlandse anti-drugsorganisaties en inlichtingendiensten die zich bezig houden met het bestrijden van verschillende vormen van zware criminaliteit, had verworven. En daar moest natuurlijk een stokje voor gestoken worden. Degenen die geen goede inzage hebben in de gehele materie, hebben niet kunnen bevatten waarom de unit dan niet ontmanteld werd, maar wel uitgehold om haar vervolgens weer te kunnen bemannen met mensen die zeker niet het vertrouwen zouden genieten van de voormelde buitenlandse drugsbestrijdingsdiensten en organisaties die belast zijn met het anti-terrorisme, de illegale wapen- en mensenhandel. Voor niet-ingewijden was het dan de afgelopen weken een puzzel onder wie en welk staatsonderdeel deze unit nu werkelijk valt of zou moeten vallen. Voor Keerpunt werd al heel gauw duidelijk, dat bepaalde krachten hun invloed binnen het overheidsapparaat trachtten te laten werken om de unit te vernietigen, omdat hun criminele belangen teveel werden en worden geschaad. Het zogenaamd niet ontmantelen van de unit vanwege Justitie en Politie, kan naar onze mening gezien worden als poging daartoe en ook natuurlijk de zoveelste maatregel om het gezag van de procureur binnen de opsporing en vervolging te ondergraven. Wat natuurlijk ook de bedoeling kan zijn geweest om een reeds ingezet strafrechtelijk onderzoek in zeer ernstige misdrijven totaal te frustreren door leden van de unit belast met het finaliseren van de strafrechtelijke navorsingen, weg te halen en op andere afdelingen binnen het Korps politie Suriname onder te brengen. Door hevige parlementaire en buitenparlementaire kritiek op het uithollen van de meergenoemde unit door Justitie en Politie, is men nu tot inkeer gekomen en zijn de krachten die het beste zijn voor de bestrijding van de zware criminaliteit, naar het schijnt aan de winnende hand. Uit berichten gelanceerd vanwege de overheid, wordt nu gesteld dat de Countder Terrorism Intelligence Unit, CTIU, regelrecht valt onder het Directoraat Nationale Veiligheid en de unit verantwoording verschuldigd is aan de directeur Nationale Veiligheid waar de heer Melvin Linscheer het voor het zeggen heeft. Uit de jongste ontwikkelingen in deze kwestie valt op te maken dat de unit dus regelrecht onder de president van de republiek valt, omdat zowel het directoraat Nationale Veiligheid als de Centrale Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, regelrecht onder de president vallen en hij ook de hoogste invloed uitoefent. Voor Keerpunt is het duidelijk dat er hier een strijd woedt tussen mensen die Suriname een betere naam wensen te bezorgen door de zware criminaliteit bikkelhard aan te pakken en zo een juist signaal naar het buitenland willen doen uitgaan en derden die via zware, onder meer de drugscriminaliteit, dit land in hun greep wensen te houden en dan slechts uit eigen eng belang. Vooral buitenlandse mogendheden die ons overduidelijk financieel aan het isoleren zijn, kijken vol belangstelling toe welke maatregelen de regering Bouterse thans neemt om de voormelde vormen van zware criminaliteit de kop in te drukken. Deze regering heeft eigenlijk nu nog maar zeer weinig keus als we alleen maar kijken naar het steeds moeilijker worden van valuta banktransacties en de recente confisqueringen van miljoenen euro’s in Nederland. De druk op Suriname wordt momenteel zwaar opgevoerd en daarom juist moeten wij uit deze verstikkende worggreep van het buitenland zien te komen. Alleen als de regering laat zien dat het haar menens is de zware criminaliteit binnen onze grenzen te bestrijden, zal men ons in het buitenland op een positiever wijze benaderen en hoffelijker gaan behandelen. Inmiddels vernemen wij dat vanwege de bevoegde autoriteiten is besloten een deel van de overgeplaatste leden uit de CTI-unit terug te halen. Over de overige leden hun positie wordt nog van gedachten gewisseld en zal spoedig een beslissing worden genomen. Hieruit blijkt dat Getrouw buiten zijn boekje is geweest en zeer onhandige beslissingen heeft genomen, gelogen heeft en thans teruggefloten is.