July 21, 2018


BEVRIENDE NATIE?


July 21, 2018

Dat de minister van Buza van Nederland zo onbeschaafd is geweest door ons land te kwalificeren als te zijn een “failed state”, getuigt niet alleen van een karakter met een lage inborst, maar impliceert ook respectloos gedrag naar een bevriende natie, voor zover daar sprake van zou kunnen zijn door zo’n uitspraak. De heer Blok vergeet dat wij met onze multiculturele samenleving, net zo welvarend konden zijn als Nederland, ware het niet dat er hier voor miljoenen zijn weggedragen door de toenmalige kolonisator en op de koop toe hij gezorgd heeft voor een verdeel en heers politiek. Trouwens de verhalen rond de toenmalige zeerover Piet Hein, zijn alom bekend. Meneer Blok heeft voor de zoveelste smet gezorgd voor Rutte en zijn kabinet en hij zou verstandig handelen door de eer aan zichzelf te houden en op te stappen. Eerlijkheidshalve moet gesteld worden, dat er ook Surinamers zijn die mensen als Blok de gelegenheid bieden dit soort ongenuanceerde uitspraken te doen, door hun leugenachtige en vaak politiek gekleurde uitspraken. Kijk maar naar de uitspraken van de minister van JusPol, die tot tweemaal toe bezijdens de waarheid bleken te zijn. Te bedenken dat deze minister nauwelijks de politieke arena is binnen gekomen, waar de leeuwen meedogenloos kunnen toeslaan. De minister moet begrijpen niet meer bij de VCB te zitten en toch proberen zichzelf te zijn en blijven door eerlijk te zijn en zodoende te blijven door gaan als de goedlachse minister, binnen dit kabinet. Een ander negatief punt is dat die statisticus op financiën blijft volhouden niet monetair gefinancierd te hebben. Dit is de aard van het beestje, onwaarheden vertellen die intussen verworden zijn tot gewoonte. (Tweede natuur).U kunt dus nu begrijpen waarom het geloof van de bevolking in deze regering steeds blijft afnemen, hetgeen ook bij buitenlanders het geval is. Hopelijk zullen wij in 2020 zodanig stemmen dat we dan de right men on the right place plekken

 

Een burger.