July 20, 2018


Ontmanteling Suralco geaccordeerd door regering


July 20, 2018

In november 2015 besloot de Alcoa de productie van de Suralco-raffinaderij geleidelijk aan te reduceren, nadat grondig onderzoek en analyse hadden uitgewezen, dat de raffinaderij niet meer rendabel kon zijn. Deze resultaten en conclusies zijn uitvoerig besproken met de Surinaamse regering, vóórdat de productie volledig is stilgelegd. In 2016 bereikte Alcoa, na aanvullende besprekingen over de toekomst van de raffinaderij, een akkoord met de Surinaamse regering, via de Presidentiële Onderhande-lingscommissie voor de Bauxietindustrie, om de Suralco-raffinaderij permanent te sluiten en te ontmantelen.

De plannen voor de ontmanteling van de Suralco-raffinaderij zijn grondig en zorgvuldig ontwikkeld volgens de juiste veiligheids- en milieustandaarden. In de afgelopen zes maanden heeft de Presidentiële Onderhandelingscommissie voor de Bauxietindustrie, plannen van Suralco voor de ontmanteling grondig beoordeeld en goedgekeurd. Alle geplande werkzaamheden zullen worden uitgevoerd in overeenstemming met internationale standaarden met de focus op veiligheid en het milieu. Wegens afspraken met betrekking tot het delen van vertrouwelijk informatie, is het eerder niet mogelijk geweest details over de onderhandelingen tussen Alcoa en de Presidentiële Onderhandelingscommissie uit te geven. Dit wordt bekend gemaakt door STAS- International.