July 14, 2018


PENSIOENGERECHTIGD?


July 14, 2018

Het gedwongen vertrek van Drs. Jim Bousaid als C.E.O. bij de Harkingbank, heeft de afgelopen week voor heel wat deining gezorgd in de samenleving. Maar het is Gillmore Hoefdraad toch gelukt deze kundige econoom bij de Hakrinbank weg te werken. Hoefdraad gebruikte als reden voor de beëindiging van de dienstbetrekking van Bousaid, dat hij de gepensioneerde leeftijd al twee jaar heeft bereikt. Dit zou zelfs in een brief aangegeven zijn aan de president-commissaris van de Hakrinbank, Robert van Trikt, waarin hij de beëindiging van de dienstbetrekking van Bousaid benadrukt. Toen in onze krant daar melding van maakte, kwam er razendsnel een tegenbericht vanuit het ministerie van Financiën door tussenkomst van het NII. Natuurlijk kwamen er verschillende verhalen en reacties los in de media, want waar rook is er natuurlijk vuur. Dit is overigens niet de eerste keer, dat zaken keihard ontkent worden door de regering, dus ook nu moet men niet vreemd van opkijken, dat er voor de zoveelste keer een achterhaalde poging tot “damage control” werd gedaan. Keerpunt blijft van mening, dat als de heer Bousaid een goed werk heeft verricht, het meer dan billijk is te vragen dat hij aanblijft. Wanneer zulks  volgens de statuten niet mogelijk zou zijn, moest dat in een keurige brief ook aangegeven worden. Maar nee hoor, de regering Bouterse probeert op allerlei sluwe en gemene wijze deze man zijn eer te ontnemen. Waarom niet voortijdig een bericht, met daaraan gekoppeld een sollicitatieprocedure laten uitgaan inzake het aanstaande vertrek van Bousaid? Hij is misschien al 2 jaar de pensioengerechtigde leeftijd gepasseerd, maar hoe zit het met die “fossielen” die als adviseur dienen en zeer hoge salarissen verdienen binnen deze regering? Moeten zij ook niet met pensioen? Waarom bedankt deze regering een kundig persoon binnen een goed draaiende bank, maar kwakzalvers beloont en behoudt ze? Hoefdraad heeft zich niet kunnen bewijzen als Governor bij de CBvS en nu ook niet als minister van Financiën, maar iemand die jaren de bank op bewonderingswaardige wijze heeft kunnen leiden en tot nu toe het werk naar behoren doet, wil hij snel wegwerken. Hoefdraad zou van Bousaid kunnen leren hoe een economie behoort te draaien. Want slechts weinigen zijn onder de indruk van zijn tot nog toe geleverde prestaties. Van zijn rancuneus handelen is men wel onder de indruk..

Helaas conform de eerdere berichten in de media, wordt het dienstverband met Bousaid niet verlengd en gaat deze kundige man in september met pensioen. Hij benadrukte tijdens de AVA dat het zijn eigen besluit is en geen opdracht van iemand anders. De aanwezige aandeelhouders vonden dit moeilijk te geloven na alle berichten, dat dit besluit hem niet is opgelegd.