July 14, 2018


OPROERKRAAIERS IN HET OOSTEN


July 14, 2018

Afgelopen woensdag hebben zich ongeregeldheden voorgedaan in onze grensplaats Albina waarbij oproerkraaiers ertoe overgingen Chinese winkels te bekogelen. Aanleiding tot dit opstandige gedrag tegen Chinese winkeliers, was een incident dat zich voor had gedaan op de Marowijnerivier waarbij een bootsman om het leven is gekomen. De bootsman, het latere slachtoffer, had een poging ondernomen om een Chinese passagier in zijn vaartuig te beroven. De man verzette zich hevig en de bootsman viel daarbij in de rivier en verdween in de diepte. Zijn lijk werd later uit de rivier gehaald. Naar aanleiding van dit incident, ontstond er oproer in Albina en moesten de Chinese winkeliers het ontgelden. De oproerkraaiers hebben daarbij niet de moeite genomen om even uit te zoeken wat er precies aan de hand was en wie de persoon was die bij dit incident betrokken was. Een man die een Chinese ondernemer zou zijn, bleek genoeg aanleiding om de gehele Chinese gemeenschap in Albina, als doelwit uit te kiezen. Winkels werden met stenen bekogeld, roldeuren beschadigd en er werd zelfs gedreigd de panden van de Chinezen in brand te steken. Militairen van de Akontu Velanti Kazerne weden ingezet om te patrouilleren en erger te voorkomen. Wederom werd het bewijs geleverd dat de politie te Albina onderbezet is en zeker na dit incident versterking verdient. De regering Bouterse weet als geen ander hoe snel zaken in het oosten van het land kunnen escaleren en moet daarom een sterke gewapende macht daar hebben. Situaties als met kerstnacht 2009 moeten we helemaal niet meer in Albina hebben. Toen kwam men daar ook in opstand nadat een Braziliaan na provocatie van een plaatselijke bewoner, de laatstgenoemde dodelijk verwondde. Winkels op de weg naar Papatam werden in brand gestoken en er werd op grote schaal geplunderd. Militaire versterkingen moesten vanuit Paramaribo werden aangerukt om de rust te doen wederkeren. Spoedig daarna konden met behulp van meer politieagenten en militairen, de plunderaars en brandstichters worden aangehouden en in verzekering gesteld. De strijd in het binnenland tussen het Jungle Commando en het Nationaal Leger, werd na de ondertekening van een vredesakkoord in 1992 beëindigd , maar na 26 jaar lopen nog steeds lieden in het gebied rond die denken zich onder en boven de wet te mogen en kunnen gedragen. Figuren die denken dat de wet niet voor hen geldt en zich bij het minste en geringste opstandig opstellen. En juist om deze denkwijze volledig te kunnen verwijderen, moet Paramaribo haar gezag nadrukkelijk doen gelden. En dat doe je zeker niet door een politiepost te bemannen met louter zes agenten. Het is meerdere malen voorgekomen dat de politie daar zwaar op het leger moest gaan leunen, omdat ze bij burgerlijke ongehoorzaamheid en opstand de zaak niet onder controle kon houden. Daar moet nu eindelijk na zoveel jaren wel verandering in worden gebracht.