July 14, 2018


JE BESTE KAMERAAD


July 14, 2018

Het gezegde dat de politie je beste kameraad is, klopt al enige tijd niet meer. Want ze staat in veel gevallen niet een ieder bij met raad en daad. Er zijn natuurlijk nog politieagenten die ervoor waken dat burgers de wettelijke regels naleven door op te treden bij overtredingen en misdrijven. Maar wat gebeurt er als bepaalde politieagenten hun taak niet doen zoals het hoort? Wat gebeurt er als sommige agenten niet toezien op de handhaving van de openbare orde en veiligheid? Wat staat de samenleving te wachten als politieagenten methoden bedenken, om geld uit de zakken van burgers te kloppen? Dit soort corrupte handelingen komen vaker voor, vandaar dat bepaalde burgers en ook winkeliers thans weigeren boetes bij overtredingen contant te betalen, want het geld kan in extreme gevallen gewoon in de zakken verdwijnen van corrupte agenten. Dit werd de afgelopen week verduidelijkt toen twee politiefunctionarissen in verzekering werden gesteld op verdenking van afpersing. Uit het onderzoek van de politie is gebleken, dat twee agenten een winkelier op heterdaad hadden betrapt bij het verhandelen van illegale sigaretten. De twee politieagenten legden de winkelier ter plekke een boete op, die gelijk betaald moest worden. Ze eisten een bedrag van SRD 1.500, waarbij ze het geld gelijk in ontvangst namen. Naderhand deed de winkelier in kwestie toch aangifte bij de politie, omdat hij vermoedde dat hij was afgeperst. Het is geen geheim dat we nu in Suriname onder zeer moeilijke omstandigheden leven; maar dat de politie daarbij haar financieel gebrek wil aanvullen ten koste van burgers, is wel het toppunt. De situatie in het land mag absoluut geen reden zijn tot het vertonen van dit soort gedrag. Er zijn al genoeg verhalen afkomstig van burgers die worden aangehouden bij een roadblocks en worden beboet voor vergezochte overtredingen. De politie zal naar verluidt binnenkort weer starten met de controle op voertuigen met getinte ruiten. De politie geeft in verband daarmede in een communiqué te kennen, dat het haar is gebleken dat autobestuurders zich niet houden aan het bij wet vastgestelde percentage tint. Het toegestane percentage volgens haar voor de zijruiten en achterruit mag een tintwaarde van ten hoogste 35% hebben. Deze regels gelden natuurlijk alleen voor de doodgewone automobilist, want om veiligheidsredenen worden bepaalde “overheidsfunctionarissen” vrijgesteld, waardoor voor hun voertuigen wel een bepaald percentage aan getinte ruiten wordt toegestaan. Bij de politiecontroles zal het percentage vastgesteld worden d.m.v. een meetinstrument. Bestuurders die in overtreding zijn, zullen beboet worden. Deze controles zullen naar onze mening heel wat boetegeld opbrengen voor het KPS. Hopelijk zal dit geld op de bestemde plek worden afgeleverd, want naar verluidt heerst er al geruime tijd groot geldgebrek en zware ontevredenheid bij de politie. Het geldgebrek bij de overheid en de economische crisis zorgt er daaren-boven ook voor dat de politie haar werk niet naar behoren kan doen. Het K.P.S is sinds kort in het bezit van elektrische bromfietsen, maar dat vormt geen compensatie voor het tekort aan pro-wagens, al wil de minister dit enorm gebrek ontkennen. Dienstauto’s staan als wrakken bij verschillende politiebureaus en de voertuigen die wel in rijdende staat verkeren, kunnen vaak niet op tijd worden bijgetankt. Er worden namelijk niet voldoende financiële middelen vrijgemaakt voor het KPS. Ook als we een blikwerpen op de uniformen en het schoeisel binnen het korps, kan gesteld worden hoe armzalig het allemaal wel is. Zelfs voor rekruten is er onvoldoende geld bij het KPS, zij moeten vaak zelf voor hun uniform en schoenen betalen. Keerpunt is goed op de hoogte van de omstandigheden waarin er gewerkt en gepresteerd moet worden. En juist omdat politieagenten het thans financieel zo moeilijk hebben, gaan sommigen over de schreef en handelen in bepaalde gevallen in strijd met de wet. Keerpunt is ook op de hoogte van agenten die met eigen middelen hun werk en plicht op een ordentelijke manier nog trachten te verrichten. Politiemensen die onder deze omstandigheden nog volgens het politiehandvest doorwerken verdienen zeker grote waardering.