July 14, 2018


HET BLIJFT SUDDEREN


July 14, 2018

Dat deze regering niet in staat is goed en gedegen beleid te maken, is reeds bekend gezien de zovele ministers die gekomen, gegaan en weer anderen gekomen zijn. Op het Minov hebben wij reeds indien de telling goed bijgehouden, vier ministers gehad. Geen van hen is in staat gebleken de vele problemen op dit ministerie op te lossen. Het antwoord is simpel: Stop er voldoende geld in en plaats de juiste persoon daar om leiding te geven. Liefst niet een persoon bij wie alleen het kind belangrijk is en centraal staat en de rest mag stikken. Dat is de situatie nu op dit ministerie. Men is niet in staat confrontatie aan te gaan, maar wel onderwijzend personeel te beledigen. We yere no, ook deze minister zal het niet lang maken vanwege haar attitude. Schoenmaker, blijf bij jouw leest, want ook bij u is het veel schuim en weinig chocola. Zo is er nu ook een kwestie van de directeur van de Hakrinbank, die het volk op de valreep heeft mede gedeeld dat de regering in 2017 wel degelijk monetair gefinancierd heeft. Conclusie, die statisticus op het ministerie van Financiën heeft alweer de waarheid leed aan gedaan. Nu begrijpen wij waarom die Dubai meneer in DNA hem toen het advies gaf zijn boeltje te pakken en op te donderen. Deze statisticus weet niet eens dat geld lenen bij particuliere banken om schulden te betalen etc. ook monetaire financiering is. Dit is echt geen onzin,om de man zijn eigen lievelingswoord te gebruiken. Het is geen geheim dat na man disi no ben lobi na basi fu Hakrinbank. Het moet u als lezer niet verwonderen, dat er een beroep gedaan werd op deze directeur bepaalde zaken te doen, die niet door de beugel kunnen. Ook die kabaalschopper uit Nickerie DNA deed er een schepje bovenop, door de directeur uit te maken voor corrupteling, om zodoende te proberen diens dochter op die stoel van de directeur te krijgen. Ondanks het weinige verstand van deze babbelaar, moet hem toch duidelijk gemaakt worden, dat het pensioengeld van Bousaid dat hij “genomen” zou hebben, hem toebehoort en niemand anders. Hij heeft altijd zijn premie gestort en maakt volgens de wet bij de pensioengerechtigde leeftijd , daar aanspraak op. Eigenlijk is het jammer tijd te verspillen om deze kletskous met weinig verstand en veel boter op z’n kop het e.e.a. uit te leggen. Ook hij behoort tot dat soort figuren die een onderscheiding krijgen voor zijn oeverloos geklets, en zijn goede vriend de marktmeester voor zijn bijzondere inzet op de markt. Er zullen misschien ook mensen zijn die een zangvogel van “baas” hebben meegenomen en toch een onderscheiding hebben ontvangen. Velen binnen onze samenleving kennen dit verhaal. Dan hebben wij ook nog die goedlachse minister van JusPol die gelukkig geen korte lont heeft, maar wel moet begrijpen als oud politieman, dat het niet een kwestie is van a sa go, maar dat het een kwestie is van a musu go, gezien de criminaliteit inclusief de vele drugstransporten die maar niet ophouden. De minister zal ook voor de nieuwe voertuigen die er zullen komen een strenge controle en op tijd servicebeleid  voor deze voertuigen op na moeten houden, wil hij lang gebruik maken van deze wagens. Het volk zal jammer genoeg nog moeten blijven sudderen tot 2020, want dan heeft men de gelegenheid zichzelf uit die bodemloze put te halen, waarin deze regering hem heeft doen komen.

 

Kort Geding