July 13, 2018


Juryleden SBWB voor training naar Guyana


July 13, 2018

De juryleden Marciano Dasai, Margaretha Vreden, Robert Haakmat, Benito Resida en Rayburn Haynes van de Surinaamse Bodybuilding & Weightlifting Bond (SBWB) vertrekken naar Guyana voor deelname aan een CAC/IFBB judges training.

Deze training wordt gehouden op zaterdag 14 en zondag 15 juli aanstaande in Georgetown. De training zal verzorgd worden door CAC/ IFBB-judge Errol Williams uit Antigua. Williams is voorzitter van het jurykorps van de Central American & Caribbean Bodybuilding Federation (CACBBF).

De training bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte. Bij het praktisch gedeelte, dat tijdens de Guyanese Bodybuilding kampioenschappen gehouden wordt op zondag 15 juli, zullen onze juryleden als schaduwjudges fungeren. Op die manier wordt het theoretische in de praktijk toegepast. Aan het eind van de training ontvangen de deelnemers een CAC/ IFBB-certificaat.

Vanuit de juryleden, atleten, gymowners alsook ook het SBWB-bestuur is al geruime tijd het verlangen en de behoefte naar een “Judge upgrading” kenbaar gemaakt. Het vorige bestuur onder leiding van Winston Wielson heeft zich in de afgelopen maanden enorme ingezet om een “judges upgrading” in Suriname te doen verzorgen. Vanwege uiteenlopende redenen buiten de invloedsfeer van de SBWB om kwam dit helaas niet van de grond. De SBWB is bijzonder ingenomen met het feit dat uit het bestaande jury-korps 5 juryleden deze unieke gelegenheid aangrijpen om zich te ontwikkelen. Na terugkomst uit Guyana zal dit vijftal de opgedane kennis en ervaring delen met de overige juryleden. De bond zal op een nader te bepalen datum een seminar organiseren bestemd voor juryleden, atleten en gymowners.

De judges keren maandag 16 juli terug naar Suriname.