Gezondheidszorg adolescenten krijgt meer aandacht

Het ministerie van Volksgezondheid heeft in samenwerking met onder andere de United Nations Suriname, een driedaagse workshop in de Ballroom van Hotel Krasnapolsky gehouden, waarbij er intensievere aandacht wordt besteed aan de gezondheid van adolescenten, dit zijn personen tussen 10 en 21 jaar.
Rachel Koningsbloem, directeur van Sport- en Jeugdzaken tevens vertegenwoordiger van Volksgezondheid, typeert deze doelgroep als heel belangrijk. ”Gezondheid is het hoogste goed waarover wij kunnen beschikken.” De driedaagse workshop betreft de ontwikkeling van een ‘Adolescent Health Strategy’ en een implementatieplan 2018-2021 en is bedoeld om de strategische richting betreffende de gezondheid van adolescenten in Suriname voor de komende 10 – 12 jaar vast te stellen. De workshop duurt van 11 tot en met 13 juli.
In het kader van healty policys wordt gelet op de taakstelling van de verschillende ministeries, waarbij Volksgezondheid in het bijzonder aandacht heeft gevraagd voor diverse factoren die van belang zijn voor het effectief waarborgen en bevorderen van de gezondheid van mensen in Suriname, waaronder gender, sociaal-economische aspecten, etniciteit, geografische verspreiding en levensfase. Er wordt tijdens de workshop specifieke aandacht besteed aan levensfase, kinderen, adolescenten en ouders. Volksgezondheid probeert samen met partners verder invulling te geven aan dit deel van de missie.
Koningsbloem gaf aan dat een concrete aanpak van de gezondheid van adolescenten in Suriname een belangrijk punt van verbetering en vooruitgang inhoudt. Suriname ondersteunt de ‘Global stragey for women, childeren and adolescents health’ en ziet dit als een stap voor het werk dat nationaal verzet moet worden, namelijk het ontwikkelen van een nationale gezondheidsstrategie voor adolescenten. “We moeten aandacht schenken aan deze groepen met het oog op het opheffen van sociale ongelijkheid en volledige inclusiviteit. Alleen op deze manier kunnen adolescenten het overleven, bloeien en transformeren.”
Waarnemend directeur Angela Salmo van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo), gaf aan dat er onvoldoende aandacht wordt besteed aan deze doelgroep. Er zijn vier belangrijke partners bij betrokken, namelijk: SoZaVo, Onderwijs, Volksgezondheid en Sport-en Jeugdzaken. Alle ministeries hebben een belofte getekend, die inhoudt dat zij zich in zullen zetten voor alle kinderen in Suriname. Haar ministerie is thans bezig een formulier op te maken, waarbij eenmalig een intake wordt afgenomen, zodat diverse partners hiervan gebruik kunnen maken bij het uitvoeren van onder andere plannen betreffende deze doelgroep.

door Kimberley Fräser