BvL/ALS houdt vrijdag protestactie

De Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie van Leerkrachten in Suri-name (ALS), houden aanstaande vrijdag een protestactie tegen de situatie in het onderwijs. De druppel die de emmer deed overlopen, is de transformatie van het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL) naar de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS).
Vandaag zei BvL/ ALS-voorzitter Wilgo Valies tijdens een persconferentie, dat de actie bedoeld is om een duidelijk signaal te sturen naar onderwijsminister Lillian Ferrier en naar de regering. De minister moet haar houding tegenover de leraren en de bond veranderen, terwijl de regering zo snel als mogelijk dient in te grijpen. Ook hoopt hij met de protestactie de samenleving wakker te schudden dat het niet de leraren zijn die de belangen van onze kinderen vertrappen, maar de regering. Indien er toch geen verandering komt, vreest de bond het ergste.
Valies zei dat tijdens het onderhoud met de minister en de BvL over de kwestie IOL, duidelijk is gebleken dat de minister de vakbond niet als gelijkwaardige partner ziet in het proces. Zo heeft de minister tot op heden niet gereageerd op een brandbrief van de BvL/ ALS d.d. 30 april, over de zorgwekkende ontwikkelingen binnen het onderwijs, waaronder de erbarmelijke situatie van leraren in het binnenland. Reshma Mangre, secretaris- generaal van de BvL/ALS, benadrukte dat de houding van de onderwijsminister tegenover de bond niet acceptabel is.
De onderwijsbonden hebben vanaf het begin aangegeven geen problemen te hebben met de transformatie, maar zeggen dat die goed moet worden voorbereid. Volgens de bonden kan het niet zo zijn dat studenten en leraren er opeens mee worden geconfronteerd dat inschrijvingen voor het nieuwe schooljaar niet mogelijk zijn. De BvL stelt voor dat dit jaar de inschrijvingen op het IOL normaal voortgang vinden en dat het traject van transformatie volgend jaar wordt uitgevoerd. Sheila Abdoelwahid, docent op het IOL en lid van de BvL, gaf aan dat de minister geen duidelijke antwoorden heeft gegeven over het afbouwtraject van de studenten die nu aan het IOL studeren en over wat er met het gros van de IOL-docenten zal gebeuren. Les geven op de universiteit vereist minimaal een masterdiploma, maar de meeste IOL-docenten hebben een MO- B akte hebben. Volgens Adboelwahid is de rechtszekerheid van de docenten in gevaar. Zij werd ondersteund door haar collega Jeannette John. De onderwijsbonden vragen zich ook af als de minister onderzoek heeft laten verrichten, dit met betrekking tot het vergelijken van de onderwijsresultaten van Suriname met die van Haïti en Guyana, waarbij Suriname slechter zou presteren. Valies gaf aan dat het onderwijs te vergelijken is met een bedrijf, als er een nieuw product geïntroduceerd wordt, komt er eerst een marktonderzoek om
te kijken als het product wordt gedragen. Volgens Valies legt de minister alle adviezen va deskundigen zoals professor Jack Menke, voorzitter van het universiteitsbestuur, Ivan Fernald, onderwijsdeskundige en Raymond Sapoen, ex- minister van Onderwijs, naast zich neer. Er moet volgens Valies eerst een gedegen onderzoek komen alvorens er uitspraken worden gedaan.
Valies merkte op dat de minister, de leraren als de boosdoeners presenteert aan de samenleving, terwijl dit niet het geval is. Hij gaf aan dat het ministerie degene is dat de leraren in dienst neemt. Dat de minister zegt dat de leerkrachten onvoldoende bevoegd zijn, is volgens Valies niet de schuld van de leraren, door het tekort aan bevoegde leraren op de mulo en VOS, heeft het ministerin zelf besloten beperkt bevoegde leraren in dienst te nemen. De vakbondsman is van mening dat de minister de leraren wil aanmerken als te zijn onbekwaam.
Angela Riedewald, secretaris van de BvL, gaf aan dat er niets mis is met het hebben van een hbo- opleiding en een universiteit. Riedewald is zelf op onderzoek uitgegaan en heeft vergelijkingen gemaakt met universiteiten in Finland en Nederland. Merkwaardig vindt ze het dat het ministerie heeft aangekondigd dat de lichamelijke opvoeding, pedagogiek en beeldende kunst, komen weg te vallen na de transformatie, terwijl de universiteiten in de bovengenoemde landen dezelfde disciplines verzorgen. Zij vraagt zich af hoe de minister ertoe komt deze disciplines weg te laten vallen. Volgens haar maken universiteiten juist gebruik van met name lichamelijke opvoeding om sporters aan te trekken.

 

door Johannes Damodar Patak