July 10, 2018


Professionaliteit en bancaire ervaring behouden bij Hakrinbank


July 10, 2018

Het bericht over het vertrek van Jim Bousaid, algemeen directeur van de Hakrinbank, heeft het totale bankwezen opgeschrikt. De West sprak met prominente personen uit het bankwezen die anoniem wensen te blijven, over deze kwestie. Zij geven aan dat indien de dienstbetrekking van Bousaid niet wordt verlengd of verlengd kan worden, het belangrijk is dat de opvolger van Bousaid, professioneel is en beschikt over een ruime bancaire ervaring.
Een van hen zegt dat Bousaid, ondanks de economische crisis in ons land, de Hakrinbank stabiel heeft weten te houden. Volgens hem is het daarom belangrijk dat de opvolger van Bousaid het goede werk voortzet en niet uit een politieke hoek komt. Robert van Trikt, president- commissaris van de bank, is getipt om de plaats van Bousaid in te nemen. In juli 2016 tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA), ontstond er tumult bij vooral de particuliere aandeelhouders toen de regering de benoeming van drie politieke personen, te weten: van Trikt, Rabin Parmessar en Chantal Doekhie, door wilde voeren. De AVA werd hierdoor verdaagd.
Opmerkelijk was dat bij de voortzetting van de AVA op maandag 8 augustus 2016, de aandeelhouders wel akkoord gingen met de benoeming. Slechts een kleine minderheid onder de particuliere aandeelhouders zou hebben tegengestemd.
Nadat De West gisteren op haar digitale krant het bericht lanceerde dat minister Gillmore Hoefdraad van Financiën het vertrek van Bousaid eist bij de bank, heeft het ministerie van Financiën via het Nationaal Informatie Instituut (NII) dit in een persbericht d.d. 10 juli ontkend. Volgens het NII is er geen sprake van dreigen met ontslag of vroegtijdig vertrek of een scenario tegen Bousaid door de overheid. Het ministerie stelt dat Bousaid in augustus 2016 reeds de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt en dat zijn dienstbetrekking in goed overleg met de grootaandeelhouder, de staat, met nog twee jaar is verlengd. Volgens het ministerie is twee jaar verlenging uniek in de geschiedenis van de bank en is er steeds goed overleg geweest tussen de directie en de Raad van Commissarissen (RvC) over de pensioneren van Bousaid. Het ministerie verwijst in dit kader naar het jaarverslag van 2017 waarin dit ook is opgenomen.
“De directeurspost valt aldus binnenkort open en in de vacature moet volgens de statuten deugdelijk en zonder oponthoud worden voorzien. De RvC zal in conformiteit met de statutaire voorschriften uit de twee directeur een aanwijzen als algemeen directeur. Dit traject waarbij Bousaid eind september met pensioen gaat, is in overleg met hem afgesproken en wordt in alle gemoedelijkheid uitgevoerd”, aldus het ministerie van Financiën.

 

door Johannes Damodar Patak